bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
30/2012

Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-04-02 13:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 13:05
29/2012

Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-30 13:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 13:04
28/2012

Zarządzenie Nr 28/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-30 13:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 13:03
27/2012

Zarządzenie Nr 27/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie tabeli przydziału odzieży roboczej dla pracowników robót społeczno - użytecznych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-29 13:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 13:03
26/2012

Zarządzenie Nr 26/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Krzywdy - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-29 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:49
25/2012

Zarządzenie Nr 25/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-27 14:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:48
24/2012

Zarządzenie Nr 24/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego Gminy Żelazków w 2012r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-23 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:47
23/2012

Zarządzenie Nr 23/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności prowadzenia działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych w gminie w 2012 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-23 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:46
22/2012

Zarządzenie Nr 22/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-19 14:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:45
21/2012

Zarządzenie Nr 21/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otrzymanym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności prowadzenia działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych w gminie w 2012 r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-19 14:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:44
20/2012

Zarządzenie Nr 20/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-19 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:44
19/2012

Zarządzenie Nr 19/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Żelazkowie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-15 14:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:43
18/2012

Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-14 14:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:42
17/2012

Zarządzenie Nr 17/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-12 14:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:41
16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-12 14:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:41
15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 marca 2012r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-08 14:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:40
14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-06 14:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:40
13/2012

Zarządzenie Nr 13/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-06 14:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:38
12/2012

Zarządzenie Nr 12/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 marca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-03-02 14:43
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:37
11/2012

Zarządzenie Nr 11/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-02-29 14:43
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:37
10/2012

Zarządzenie Nr 10/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-02-21 14:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:35
9/2012

Zarządzenie Nr 9/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-02-21 14:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:35
8/2012

Zarządzenie Nr 8/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-02-17 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:34
7/2012

Zarządzenie Nr 7/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 lutego 2012r.

w sprawie powołania Komisji do przeglądu stanu technicznego sprzętu w magazynie OC gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-02-01 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:33
6/2012

Zarządzenie Nr 6/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Projektu Systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-01-16 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:32
5/2012

Zarządzenie Nr 5/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-01-13 14:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:32
4/2012

Zarządzenie Nr 4/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-01-13 14:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:31
3/2012

Zarządzenie Nr 3/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01 kwietnia 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki ) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-01-12 14:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:30
2/2012

Zarządzenie Nr 2/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-01-12 14:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:29
1/2012

Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-01-02 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:29
Wygenerowano: 26 lutego 2024r. 01:58:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.