bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
20/2024
ZARZĄDZENIE Nr 20/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żelazków nadanego Zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków nr 134/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:55
19/2024
ZARZĄDZENIE Nr 19/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie: naboru przedstawicieli podmiotów Programu współpracy Gminy Żelazków z org. Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 13:52
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:44
18/2024
ZARZĄDZENIE Nr 18/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 13:49
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:41
17/2024
ZARZĄDZENIE Nr 17/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:39
16/2024
ZARZĄDZENIE Nr 16/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-30 13:45
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:37
15/2024
ZARZĄDZENIE Nr 15/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-29 13:42
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:34
14/2024
ZARZĄDZENIE Nr 14/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-29 13:40
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:32
13/2024
ZARZĄDZENIE Nr 13/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury i sztuki.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-29 13:38
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:30
12/2024
ZARZĄDZENIE Nr 12/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 sierpnia 2023r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-25 13:30
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:22
11/2024
ZARZĄDZENIE Nr 11/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Żelazków środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej i ochronnej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-25 13:08
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:00
10/2024
ZARZĄDZENIE Nr 10/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-23 13:03
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:55
9/2024
ZARZĄDZENIE Nr 9/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-19 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:49
8/2024
ZARZĄDZENIE Nr 8/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 stycznia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-17 12:55
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:47
7/2024
ZARZĄDZENIE Nr 7/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2024/2025.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-16 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-23 14:33
6/2024
ZARZĄDZENIE Nr 6/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2024/2025

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-16 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-23 14:28
5/2024
ZARZĄDZENIE Nr 5/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 stycznia 2024 roku

ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-15 12:17
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 12:11
4/2024
ZARZĄDZENIE Nr 4/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 stycznia 2024 roku

w sprawie: naboru przedstawicieli podmiotów Programu współpracy Gminy Żelazków z org. Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-08 12:11
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 12:11
3/2024
Zarządzenie Nr 3/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 stycznia 2024 r.
 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-08 12:08
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 12:02
2/2024
Zarządzenie Nr 2/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 stycznia 2024 r.
 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Załączniki - otwórz


Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-08 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 12:00
1/2024
Zarządzenie Nr 1/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Wójtowi Gminy Żelazków.

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-05 12:05
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 11:58
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 02:00:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.