bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
145/2019
Zarządzenie Nr 145/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-31 10:19
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 10:12
144/2019
Zarządzenie Nr 144/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Kierownika Dziennego Domu SENIOR+ w Żelazkowie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-31 10:18
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 10:11
143/2019
Zarządzenie Nr 143/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu SENIOR+

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 10:08
142/2019
Zarządzenie Nr 142/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia w Gminie Żelazków Procedury realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych 

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-30 10:11
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 10:05
141/2019
Zarządzenie Nr 141/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żelazków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-30 10:03
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:56
140/2019
Zarządzenie Nr 140/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zasad prowadzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych, umów zleceń i umów o dzieło w Urzędzie Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-12 09:56
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:50
139/2019
Zarządzenie Nr 139/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-09 09:52
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:45
138/2019
Zarządzenie Nr 138/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR+"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-04 09:50
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:43
137/2019
Zarządzenie Nr 137/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-12-04 09:47
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:41
136/2019
Zarządzenie Nr 136/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żelazków nieruchomości gruntowej w m. Kolonia Skarszewek, figurującej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/1 o powierzchni 0,0743 ha, zapisanej w KW KZ1A/00006943/2

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-29 09:44
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:38
135/2019
Zarządzenie Nr 135/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 listopada 2019 r.

 

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żelazków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-28 09:38
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:31
134/2019
Zarządzenie Nr 134/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 listopada 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-25 09:34
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:28
133/2019
Zarządzenie Nr 133/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny prac konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy, rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Żelazkowie wraz ze żłobkiem

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-21 09:31
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:25
132/2019
Zarządzenie Nr 132/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 listopada 2019 r.

 

w sprawie zmiany składu odobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-21 09:26
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 09:22
131/2019
Zarządzenie Nr 131/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania zespołów spisowych

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-15 13:11
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-10 13:05
130/2019
Zarządzenie Nr 130/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 - 2023

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-15 11:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:26
129/2019
Zarządzenie Nr 129/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-15 11:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:21
128/2019
Zarządzenie Nr 128/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2019 r.

 

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-08 11:23
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:18
127/2019
Zarządzenie Nr 127/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 listopada 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kondydatów na stanowisko Skarbnika Gminy

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-05 11:21
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:16
126/2019
Zarządzenie Nr 126/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 listopada 2019 r.

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu gruntu, pomieszczeń gospodarczych i garaży, będących własnością Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-04 11:19
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:14
125/2019
Zarządzenie Nr 125/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 listopada 2019 r.

 

w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejwanych w Urzędzie Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-11-04 11:17
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:12
124/2019
Zarządzenie Nr 124/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-30 11:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:10
123/2019
Zarządzenie Nr 123/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 października 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-18 11:13
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:09
122/2019
Zarządzenie Nr 122/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 października 2019 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-18 09:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:06
Modyfikacja B. Kot - admin 2019-12-02 14:54
121/2019
Zarządzenie Nr 121/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 października 2019 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-18 09:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-25 11:05
120/2019
Zarządzenie Nr 120/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 października 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-17 11:28
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:24
119/2019
Zarządzenie Nr 119/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 października 2019 r.

 

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-17 11:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:22
118/2019
Zarządzenie Nr 118/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 października 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-16 11:24
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:20
117/2019
Zarządzenie Nr 117/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 października 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-16 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:19
116/2019
Zarządzenie Nr 116/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 października 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie pełnomocnictwa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-14 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:17
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 20:57:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.