bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
99/2018
Zarządzenie Nr 99/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2018 r.

 
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych budżetu Gminy Żelazków i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy Żelazków, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dokumentów przy realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-31 09:11
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 09:02
97/2018
Zarządzenie Nr 97/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-31 11:43
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-07 11:35
96/2018
Zarządzenie Nr 96/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-19 11:41
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-07 11:33
95/2018
Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 grudnia 2018 r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko Pełnomocnika sd. informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, obronności, wojskowości, pożarnictwa i stanów nadzwyczajnych

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-11 11:38
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-07 11:30
94/2018
Zarządzenie Nr 94/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 grudnia 2018r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR"

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-03 10:47
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:41
93/2018
Zarządzenie Nr 93/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 listopada 2018r.

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-30 10:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:39
92/2018
Zarządzenie Nr 92/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 listopada 2018r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowiej na 2018 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-30 10:44
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:37
91/2018
Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2018r.

 
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-16 10:42
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:36
90/2018
Zarządzenie Nr 90/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2018r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-16 10:39
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:33
89/2018
Zarządzenie Nr 89/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2018r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-15 10:38
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:31
88/2018
Zarządzenie Nr 88/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2018r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cz. 2 - otwórz
Treść zarządzenia cz. 3 - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-15 10:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:29
87/2018
Zarządzenie Nr 87/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2018r.

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-15 10:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-10 10:23
86/2018
Zarządzenie Nr 86/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2018r.

 
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych, zmienione Zarządzeniem Wójta Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku oraz Nr 36/2018 z dnia 22 maja 2018 roku oraz Nr 75/2018 z dnia 12 września 2018 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-11-08 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:36
85/2018
Zarządzenie Nr 85/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2018r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-30 08:36
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:31
84/2018
Zarządzenie Nr 84/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 października 2018r.

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków w 2018 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-29 08:34
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:29
83/2018
Zarządzenie Nr 83/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 października 2018r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-29 08:32
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:26
82/2018
Zarządzenie Nr 82/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 października 2018r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-17 08:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:25
81/2018
Zarządzenie Nr 81/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2018r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-10 08:29
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:24
80/2018
Zarządzenie Nr 80/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 października 2018r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw kontroli i sprawozdawczości budżetu gminy

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-02 08:28
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:22
79/2018
Zarządzenie Nr 79/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2018r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-28 08:22
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:16
78/2018
Zarządzenie Nr 78/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 września 2018r.

 
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Żelazków zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw podatku od środków transportowych i działalności gospodarczej do działania w imieniu wójta gminy jako organu

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-13 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:11
77/2018
Zarządzenie Nr 77/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 września 2018r.

 
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania audytowanego zapewniającego na rok 2018 w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-12 08:14
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 08:08
76/2018
Zarządzenie Nr 76/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 września 2018r.

 
w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego", "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego", "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego"

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-12 08:03
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 07:58
75/2018
Zarządzenie Nr 75/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 września 2018r.

 
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo księgowych, zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz Nr 36/2018 z dnia 22 maja 2018 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-12 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 07:54
74/2018
Zarządzenie Nr 74/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 września 2018r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-11 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-11-13 07:50
73/2018
Zarządzenie Nr 73/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 września 2018r.

 
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-10 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-02 11:48
72/2018
Zarządzenie Nr 72/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2018r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw podatku od środków transportowych i działalności gospodarczej

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-30 11:43
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:40
71/2018
Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2018r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-30 11:41
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:38
70/2018
Zarządzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2018r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I połrocze 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd - otwórz
Treść zarządzenia cd - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-29 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:31
69/2018
Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 sierpnia 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków w 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-16 11:08
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:06
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 14:29:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.