bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
100/2014

Zarządzenie Nr 100/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zatrudnienia: Pana Bogdana Muszyńskiego na stanowisku Doradcy Wójta

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:44
99/2014

Zarządzenie Nr 99/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zatrudnienia: Pana Marka Ginalskiego na stanowisku p.o. Inspektora d/s pożarnictwa i stanów nadzwyczajnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:45
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:43
98/2014

Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie powołania Pani Strzałkowskiej Małgorzaty na stanowisko p.o. Inspektora ds. geodezji, gospodarki gruntami mieniem komunalnym oraz komunalizacji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:43
97/2014

Zarządzenie Nr 97/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015 - 2017

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:42
96/2014

Zarządzenie Nr 96/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:43
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:41
95/2014

Zarządzenie Nr 95/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014 - 2017

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:42
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:40
94/2014

Zarządzenie Nr 94/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-31 12:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:40
93/2014

Zarządzenie Nr 93/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wystawiania upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiania wezwań, wznowień, wszczęć w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-29 12:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:34
92/2014

Zarządzenie Nr 92/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania zaświadczeń z upoważnienia Wójta Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-22 12:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:34
91/2014

Zarządzenie Nr 91/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-11 12:34
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:33
90/2014

Zarządzenie Nr 90/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-11 12:34
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:32
89/2014

Zarządzenie Nr 89/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zatrudnienia Pana Bogdana Muszyńskiego na stanowisku Doradcy Wójta oraz Pana Marka Ginalskiego na stanowisku p.o. Inspektora d/s obrony cywilnej, obronności, wojskowości, pożarnictwa i stanów nadzwyczajnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-10 12:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:31
88/2014

Zarządzenie Nr 88/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie powołania zastępcy wójta

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-10 12:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:31
87/2014

Zarządzenie Nr 87/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-09 12:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:30
86/2014

Zarządzenie Nr 86/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-12-01 12:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:21
85/2014

Zarządzenie Nr 85/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-28 12:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:20
84/2014

Zarządzenie Nr 84/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-28 12:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:19
83/2014

Zarządzenie Nr 83/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-28 12:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:19
82/2014

Zarządzenie Nr 82/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-28 12:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:17
81/2014

Zarządzenie Nr 81/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 listopada 2014r.

w sprawie wyznaczenia składów osobowych korekty kart do głosowania w zakresie zgodności z ustalonym wzorem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-21 12:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:17
80/2014

Zarządzenie Nr 80/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-14 12:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:16
79/2014

Zarządzenie Nr 79/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-14 12:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:15
78/2014

Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-11-14 12:16
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:15
77/2014

Zarządzenie Nr 77/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wyznaczenia składów osobowych korekty kart do głosowania w zakresie zgodności z ustalonym wzorem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-30 12:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:14
76/2014

Zarządzenie Nr 76/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-16 12:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:13
75/2014

Zarządzenie Nr 75/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-16 12:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:12
74/2014

Zarządzenie Nr 74/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2014 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-16 12:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:11
73/2014

Zarządzenie Nr 73/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 października 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-09 12:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:10
72/2014

Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 października 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-02 12:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:08
71/2014

Zarządzenie Nr 71/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 września 2014r.

w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Krzywdy - kierownika Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-09-26 12:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:07
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 14:59:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.