bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2019, poz. 1482 ze zm)

  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2018, poz. 362 ze zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.)

  • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str .1)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Żelazków , Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Tel 62 7521863, e-mail: oswiata@zelazkow.pl

Termin

  • Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy zakończonej egzaminem,

  • Wydanie decyzji następuje w terminach określonych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Żelazków , Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Formularz informacji  niezbędnych do ubiegania się o pomoc de minimis - otwórz
Młodociani - wniosek 2022 - otwórz
Oświadczenie i wykaz otrzymanej pomocy - otwórz
Oświadczenie rzemieślnik - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-10-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-02 09:33
Modyfikacja B. Kot - admin 2022-09-08 11:32
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 05:25:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.