bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
115/2016
Zarządzenie Nr 115/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2016r.


 
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-30 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-21 11:11
114/2016
Zarządzenie Nr 114/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2016r.


 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016 - 2019

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-30 10:56
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-21 10:57
113/2016
Zarządzenie Nr 113/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2016r.


 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-28 10:52
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-21 10:53
112/2016
Zarządzenie Nr 112/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2016r.


 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury i sztuki

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-28 10:50
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-21 10:51
111/2016
Zarządzenie Nr 111/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2016r.


 
w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-28 10:47
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-21 10:48
110/2016
Zarządzenie Nr 110/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2016r.


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-20 10:44
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-21 10:45
109/2016

Zarządzenie Nr 109/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 grudnia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj;. wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. funduszy pomocowych

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-16 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-16 10:37
108/2016

Zarządzenie Nr 108/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 grudnia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. dochodów budżetu

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-16 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-16 10:33
107/2016

Zarządzenie Nr 107/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 grudnia 2016r.

 

w sprawie centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żelazków i jej jednostkach budżetowych

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-16 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-22 14:07
106/2016

Zarządzenie Nr 106/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2016r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-06 13:45
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-06 13:45
105/2016

Zarządzenie Nr 105/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-01 13:38
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-01 13:38
104/2016
Zarządzenie Nr 104/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2016 roku


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-29 13:34
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 13:34
103/2016
Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2016 roku


 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 13:29
102/2016
Zarządzenie Nr 102/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2016 roku


 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-15 13:26
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 13:26
101/2016
Zarządzenie Nr 101/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2016 roku


 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-15 13:23
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-16 13:23
100/2016
Zarządzenie Nr 100/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2016r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-15 13:21
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-16 13:22
99/2016
Zarządzenie Nr 99/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 października 2016r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-10-28 13:17
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 13:17
98/2016
Zarządzenie Nr 98/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2016r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie upoważenia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania zaświadczeń z upoważnienia Wójta Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-10-19 12:43
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 12:43
97/2016
Zarządzenie Nr 97/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2016r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania czynności z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-10-19 12:38
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 12:37
96/2016

Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2016r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2016 roku
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-10-19 12:32
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-20 12:32
95/2016

Zarządzenie Nr 95/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 września 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw obrony cywilnej, obronności, wojskowości, pożarnictwa i stanów nadzwyczajnych
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-27 12:28
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-27 12:29
94/2016

Zarządzenie Nr 94/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2016r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-22 12:21
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 12:21
93/2016

Zarządzenie Nr 93/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 września 2016r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-14 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 12:11
Modyfikacja B. Kot - admin 2016-10-25 12:26
92/2016

Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 września 2016r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-13 11:38
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 11:38
91/2016

Zarządzenie Nr 91/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 września 2016r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-07 11:36
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 11:35
90/2016

Zarządzenie Nr 90/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 września 2016r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-07 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-25 11:33
89/2016

Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 września 2016r.

 

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2017 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-07 09:18
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-12 09:12
88/2016
Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2016r.

 
w sprawie wyboru ofert na wspieranie sportu na terenie Gminy Żelazków w 2016r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-06 15:21
87/2016
Zarządzenie Nr 87/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2016r.

 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 15:11
86/2016
Zarządzenie Nr 86/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 sierpnia 2016r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-24 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:43
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 14:20:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.