bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
38/2011

Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-25 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:58
37/2011

Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz
Załącznik Nr 1 - otwórz
Załącznik Nr 2 - otwórz
Załącznik Nr 3 - otwórz
Załącznik Nr 4 - otwórz
Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze GOK - otwórz
Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Biblioteki - otwórz
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze UG - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-25 14:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:57
36/2011

Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-24 14:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:56
35/2011

Zarządzenie Nr 35/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 sierpnia 2011r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01 kwietnia 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-23 14:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:55
34/2011

Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-23 13:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:41
33/2011

Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-17 13:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:40
32/2011

Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-17 13:45
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:39
31/2011

Zarządzenie Nr 31/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernatkach

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-17 13:40
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:34
30/2011

Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Goliszewie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-17 13:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:33
29/2011

Zarządzenie Nr 29/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Kędzia ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-12 13:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:33
28/2011

Zarządzenie Nr 28/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-11 13:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:32
27/2011

Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goliszewie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-08 13:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:31
26/2011

Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernatkach

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-08 13:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:30
25/2011

Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-08 13:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:30
24/2011

Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lipca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-25 13:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:29
23/2011

Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-15 13:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:29
22/2011

Zarządzenie Nr 22/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 lipca 2011r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01 kwietnia 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-15 13:34
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:28
21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-15 13:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:27
20/2011

Zarządzenie Nr 20/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie ogłoszenia oraz zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernatkach

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-15 13:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:26
19/2011

Zarządzenie Nr 19/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie ogłoszenia oraz zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goliszewie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-15 13:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:26
18/2011

Zarządzenie Nr 18/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-04 13:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:25
17/2011

Zarządzenie Nr 17/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 lipca 2011r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przekształcania i przesyłania wniosków z upoważnienia Wójta Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-07-01 13:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:24
16/2011

Zarządzenie Nr 16/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2011 - 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-06-30 13:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:24
15/2011

Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-05-30 13:29
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:23
14/2011

Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-05-30 13:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:22
13/2011

Zarządzenie Nr 13/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-05-20 13:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:22
12/2011

Zarządzenie Nr 12/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-04-05 13:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:20
11/2011

Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia procedury kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-03-31 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:18
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-06-08 13:18
10/2011

Zarządzenie Nr 10/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010

Treść zarządzenia - otwórz
Załącznik Nr 1 - otwórz
Załącznik Nr 2 - otwórz
Załącznik Nr 3 - otwórz
Załącznik Nr 4 - otwórz
Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2010r. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-03-29 13:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:16
9/2011

Zarządzenie Nr 9/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-03-11 13:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:15
Wygenerowano: 19 kwietnia 2024r. 11:41:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.