bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 5 6 7 ... 11 
XXIX/152/12

UCHWAŁA NR XXIX/152/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-08 13:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:03
XXIX/151/12

UCHWAŁA NR XXIX/151/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia śrdeniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-08 13:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:03
XXVIII/150/12

UCHWAŁA NR XXVIII/150/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-10-26 13:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:02
XXVIII/149/12

UCHWAŁA NR XXVIII/149/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach w Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-10-26 13:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:01
XXVIII/148/12

UCHWAŁA NR XXVIII/148/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/203/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-10-26 13:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:59
XXVIII/147/12

UCHWAŁA NR XXVIII/147/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-10-26 13:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:58
XXVII/146/12

UCHWAŁA NR XXVII/146/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-09-27 13:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:57
XXVII/145/12

UCHWAŁA NR XXVII/145/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji projektu - inwestycji drogowej

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-09-27 12:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:56
XXVII/144/12

UCHWAŁA NR XXVII/144/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-09-27 12:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:55
XXVI/143/12

UCHWAŁA NR XXVI/143/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-09-18 12:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:54
XXVI/142/12

UCHWAŁA NR XXVI/142/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-09-18 12:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:52
XXVI/141/12

UCHWAŁA NR XXVI/141/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2012r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-09-18 12:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:49
XXV/140/12

UCHWAŁA NR XXV/140/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-08-30 12:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:48
XXV/139/12

UCHWAŁA NR XXV/139/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Pana Bogdana Muszyńskiego na Uchwałę Rady Gminy Żelazków Nr XX/116/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie naruszenia praworządności, a także przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy oraz jawnego pogwałcenia zasad równego traktowania podmiotów

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-08-30 12:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:46
XXIV/138/12

UCHWAŁA NR XXIV/138/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia praw skarżącego poprzez anulowanie Uchwły Nr XX/116/12 z dnia 29 marca 2012 roku i ponowne rozpatrzenie skargi

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:45
XXIV/137/12

UCHWAŁA NR XXIV/137/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie skargi Państwa Agnieszki i Sebastiana Taranek na działanie Wójta i Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:43
XXIV/136/12

UCHWAŁA NR XXIV/136/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:45
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:42
XXIV/135/12

UCHWAŁA NR XXIV/135/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2012 - 2015

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:41
XXIV/134/12

UCHWAŁA NR XXIV/134/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:43
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:40
XXIV/133/12

UCHWAŁA NR XXIV/133/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie zatwierdzenie projektu systemowego pt. "Aktywny Żelazków" w 2012 roku, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:38
XXIV/132/12

UCHWAŁA NR XXIV/132/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie włączenia do Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Russowie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:40
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:36
XXIV/131/12

UCHWAŁA NR XXIV/131/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:36
XXIV/130/12

Uchwała Nr XXIV/130/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2012 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2005 roku w sprawie "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, zmienionego uchwałą Nr XXXIX/200/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków".
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-07-27 12:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:35
XXIII/129/12

UCHWAŁA NR XXIII/129/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-26 12:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:34
XXIII/128/12

UCHWAŁA NR XXIII/128/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2011 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-26 12:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:33
XXIII/127/12

UCHWAŁA NR XXIII/127/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach za 2011r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-26 12:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:33
XXIII/126/12

UCHWAŁA NR XXIII/126/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-26 12:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:32
XXIII/125/12

UCHWAŁA NR XXIII/125/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2011 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-26 12:34
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:31
XXII/124/12

UCHWAŁA NR XXII/124/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-12 12:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:30
XXII/123/12

UCHWAŁA NR XXII/123/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-06-12 12:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 12:29
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 22:58:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.