bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 13 
XL/375/2018
Uchwała Nr XL/375/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 09 listopada 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-11-09 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:45
XL/374/2018
Uchwała Nr XL/374/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 09 listopada 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-11-09 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:42
XXXIX/373/2018
Uchwała Nr XXXIX/373/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2018r.

w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-10-10 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:40
XXXVIII/372/2018
Uchwała Nr XXXVIII/372/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 17:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:38
XXXVIII/371/2018
Uchwała Nr XXXVIII/371/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 17:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:37
XXXVIII/370/2018
Uchwała Nr XXXVIII/370/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/231/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 195/25 i 116/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:35
XXXVIII/369/2018
Uchwała Nr XXXVIII/369/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:28
XXXVIII/368/2018
Uchwała Nr XXXVIII/368/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz dotyczącego świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańcom Gminy Żelazków przez Środowiskowy Dom Samopomocy Tulipan w Kaliszu

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:18
XXXVIII/367/2018
Uchwała Nr XXXVIII/367/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie Statutu Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:12
XXXVIII/366/2018
Uchwała Nr XXXVIII/366/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:09
XXXVIII/365/2018
Uchwała Nr XXXVIII/365/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kościele parafialnym w Tykadłowie

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 11:05
XXXVIII/364/2018
Uchwała Nr XXXVIII/364/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kościele parafialnym w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:50
XXXVIII/363/2018
Uchwała Nr XXXVIII/363/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kościele parafialnym w Dębem

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:42
XXXVIII/362/2018
Uchwała Nr XXXVIII/362/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kościele parafialnym w Goliszewie

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:35
XXXVIII/361/2018
Uchwała Nr XXXVIII/361/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:32
XXXVIII/360/2018
Uchwała Nr XXXVIII/360/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom "Senior+" w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:29
XXXVIII/359/2018
Uchwała Nr XXXVIII/359/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:26
XXXVIII/358/2018
Uchwała Nr XXXVIII/358/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/310/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żelazków ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-04 10:22
XXXVII/357/2018
Uchwała Nr XXXVII/357/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:59
XXXVII/356/2018
Uchwała Nr XXXVII/356/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:58
XXXVII/355/2018
Uchwała Nr XXXVII/355/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:56
XXXVII/354/2018
Uchwała Nr XXXVII/354/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Żelazków"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:54
XXXVII/353/2018
Uchwała Nr XXXVII/353/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:52
XXXVII/352/2018
Uchwała Nr XXXVII/352/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:49
XXXVI/351/2018
Uchwała Nr XXXVI/351/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 17:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:46
XXXVI/350/2018
Uchwała Nr XXXVI/350/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie odwołanie Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:44
XXXVI/349/2018
Uchwała Nr XXXVI/349/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018- 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:42
XXXVI/348/2018
Uchwała Nr XXXVI/348/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:41
XXXVI/347/2018
Uchwała Nr XXXVI/347/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:39
XXXVI/346/2018
Uchwała Nr XXXVI/346/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:37
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 14:15:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.