bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 11 
LVII/303/14

UCHWAŁA NR LVII/303/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-11-14 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:19
LVII/302/14

UCHWAŁA NR LVII/302/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-11-14 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:18
LVI/301/14

UCHWAŁA NR LVI/301/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:17
LVI/300/14

UCHWAŁA NR LVI/300/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:16
LVI/299/14

UCHWAŁA NR LVI/299/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:15
LVI/298/14

UCHWAŁA NR LVI/298/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2015r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:14
LVI/297/14

UCHWAŁA NR LVI/297/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:14
LVI/296/14

UCHWAŁA NR LVI/296/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach stanowiącego realizację działania 9.1 Wyrównianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Treść uchwały - otwórz
treść uchwału cd. - otwórz
treść uchwały cd. - otwórz
treść uchwały cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:16
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:12
LVI/295/14

UCHWAŁA NR LVI/295/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 11:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:11
LV/294/14

UCHWAŁA NR LV/294/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 11:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:11
LV/293/14

UCHWAŁA NR LV/293/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Żelazków na rok 2015 na realizację projektu "Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 11:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:10
LV/292/14

UCHWAŁA NR LV/292/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żelazków nieruchomości od osób fizycznych oraz osoby prawnej z przeznaczeniem na cele publiczne

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 11:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 11:09
LV/291/14

UCHWAŁA NR LV/291/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10 we wsi Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I-4131.1.430.2014.15 orzekł nieważność powyższej uchwały

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 15:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:24
LV/290/14

UCHWAŁA NR LV/290/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków w części obejmującej działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10 we wsi Dębe

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 15:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:23
LV/289/14

UCHWAŁA NR LV/289/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcyjnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 15:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:22
LIV/288/14

UCHWAŁA NR LIV/288/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-05 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:21
LIV/287/14

UCHWAŁA NR LIV/287/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 września 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka, Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5

Treść uchwały - otwórz
treść uchwały cd. - otwórz
treść uchwały cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-05 15:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:21
LIV/286/14

UCHWAŁA NR LIV/286/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 września 2014r.

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-05 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:16
LIII/285/14

UCHWAŁA NR LIII/285/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-08-04 15:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:15
LIII/284/14

UCHWAŁA NR LIII/284/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie wynajmu na okres 10-ciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-08-04 15:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:14
LII/283/14

UCHWAŁA NR LII/283/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:13
LII/282/14

UCHWAŁA NR LII/282/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:12
LII/281/14

UCHWAŁA NR LII/281/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:10
LII/280/14

UCHWAŁA NR LII/280/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/248/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na Terenie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:09
LII/279/14

UCHWAŁA NR LII/279/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcie od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie budowy oraz przebudowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Skarszewek

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:08
LII/278/14

UCHWAŁA NR LII/278/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcie od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie budowy oraz przebudowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Tykadłów

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:07
LII/277/14

UCHWAŁA NR LII/277/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:05
LII/276/14

UCHWAŁA NR LII/276/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:04
LII/275/14

UCHWAŁA NR LII/275/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24 15:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:02
LI/274/14

UCHWAŁA NR LI/274/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-06-25 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:01
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 05:18:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.