bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
60/2015

Zarządzenie Nr 60/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-31 11:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:12
59/2015

Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zatrudnienia: Pana Marka Ginalskiego na stanowisku Asystenta Wójta

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-31 11:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:11
58/2015

Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-30 11:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:10
57/2015

Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-30 11:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:09
56/2015

Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-27 11:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:08
55/2015

Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. budżetu

Treść zarządzenia - otwórz
Załącznik - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-20 11:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:07
54/2015

Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2015 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

Treść sprawozdania - otwórz
Treść sprawozdania cd. - otwórz
Treść sprawozdania cd. - otwórz
Treść sprawozdania cd. - otwórz
Treść sprawozdania cd. - otwórz
Treść sprawozdania cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-20 11:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:06
53/2015

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-19 11:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:05
52/2015

Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2015 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-16 11:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 11:05
51/2015

Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-16 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:59
50/2015

Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w wydanym Zarządzeniu nr 14/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. odwołującego z dniem 30.01.2015r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-16 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:59
49/2015

Zarządzenie Nr 49/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędznicze ds. strategii, rozwoju, promocji, ochrony zabytrów i pozyskiwania środków unijnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-12 11:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:58
48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:57
47/2015

Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:56
46/2015

Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:55
45/2015

Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:54
44/2015

Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:53
43/2015

Zarządzenie Nr 43/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania postanowień, zaświadczeń i potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów pozostających w dyspozycji Ośrodka i służących do realizacji zadań statutowych GOPS

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:53
42/2015

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:52
41/2015

Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:51
40/2015

Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:50
39/2015

Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:49
38/2015

Zarządzenie Nr 38/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie doprowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:48
37/2015

Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie doprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:48
36/2015

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-10 10:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:47
35/2015

Zarządzenie Nr 35/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 09 marca 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-09 10:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:46
34/2015

Zarządzenie Nr 34/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 05 marca 2015r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-05 10:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:45
33/2015

Zarządzenie Nr 33/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 05 marca 2015r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-05 10:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:44
32/2015

Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. budżetu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-04 10:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:43
31/2015

Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 marca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-04 10:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 10:42
Wygenerowano: 27 maja 2024r. 12:33:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.