bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 11 października 2022 r.

o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-10-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 12:12
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I
z dnia 25 lipca 2022 r.

o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Żelazków przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2022 r. oraz 24 lipca 2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-07-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-25 08:49
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-07-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-22 14:52
Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 11 lipca 2022 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków w dniu 24 lipca 2022 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-07-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-12 08:40
INFORMACJA

o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2022-06-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-29 09:34
INFORMACJA DLA WYBORCÓW

W związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami
Wójta Gminy Żelazków zarządzonymi na dzień 10 lipca 2022 roku,
informuję:

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy Żelazków na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro pok. 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wyborcy przysługuje prawo wglądu do spisu wyborców celem potwierdzenia ujęcia w danym spisie. Czynności tej można dokonać od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 roku.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy w Żelazkowie. Udostępnienie spisu wyborców następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

wyznaczony do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Kurek2022-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-27 10:43
POSTANOWIENIE NR 29/2022
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany postanowienia nr 26/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 czerwca 2022 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-06-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-24 15:17
POSTANOWIENIE NR 26/2022
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-22 17:08
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 22 czerwca 2022 r.

W związku z błędnym wylosowaniem kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków odbędzie się ponowne losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 4
- Nr 7.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-22 12:51
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków do niżej wymienionych komisji wyborczych

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-06-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-20 17:00
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 17 czerwca 2022 r.

 
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-06-17
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-17 14:36
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2022 roku

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Żelazków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-06-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-09 15:07
Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 02 czerwca 2022 r.

podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie, powołanej postanowieniem nr 23/2022 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 31 maja 2022 r. do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r. siedziebie Komisji i pełnienia dyżurach

Treść komunikatu - otwórz
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2022-06-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-02 14:21
Postanowienie Nr 23/2022
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-05-31
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-31 14:33
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 26 maja 2022 r.

Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu Komisji.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-27 07:57
INFORMACJA
O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
10 LIPCA 2022R.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-23 13:52
Modyfikacja B. Kot - admin 2022-05-25 14:55
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 maja 2022 r.

 

Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości informację o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-23
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-23 12:50
Zarządzenie Nr 57/2022
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Żelazków
z dnia 06 maja 2022

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-06
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 15:20
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 2 maja 2022 r.

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-05-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-04 13:25
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 2 maja 2022 r.

o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-05-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-04 13:22
K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 2 maja 2022 r.

I. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w Gminie Żelazków według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2022-05-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-04 13:13

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 2 maja 2022 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim

Treść obwieszczenia - otwórz 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-05-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-02 13:51
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 23:58:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.