bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

Duda Andrzej Sebastian
Trzaskowski Rafał Kazimierz


Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2020-06-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-01 08:09
INFORMACJA
Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 18 czerwca 2020 r.

 
podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2020-06-18
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-19 11:18
UCHWAŁA NR 3/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu
z dnia 16 czerwca

 
w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłOkręgowa Komisja Wyborcza2020-06-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-19 11:05
INFORMACJA
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 czerwca 2020 r.

 
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 44 w Kaliszu podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłOkręgowa Komisja Wyborcza2020-06-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-19 11:02

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020r.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r., Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro pok. nr 14 w dniach od 16.06.2020r. do 22.06.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-17
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-17 14:52
POSTANOWIENIE NR 84/2020
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 15 czerwca 2020 r.

 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść  postanowienia - otwórz
Załącznik - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-16 15:13
OBWIESZCZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 czerwca 2020 r.

 
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2020-06-12
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-16 15:03
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 12 czerwca 2020 roku

w celu powołania w gminie Żelazków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-06-12
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-12 21:59

INFORMACJA

W sprawie przyjmowania przez urzędnika wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komicji wyborczych


 

Komitety wyborcze i wyborcy dokonują zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych bezpośrednio do urzędu gminy. Zgłoszenie może być również przesłane pocztą lub kurierem, a także przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Następnie oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy) odbędzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).


Skany zgłoszeń kandydatów na członków komisji należy przesłać na adres: profilaktyka@zelazkow.pl

do dnia 12 czerwca 2020 roku do godziny 15:30


Oryginały zgłoszeń za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 62- 75-218-62

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2020-06-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-10 15:14
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 czerwca 2020 roku

 
Wójt Gminy Żelazków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-10 12:37
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 8 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-09 10:04
INFORMACJA
Państwowej Komisji Wyborczej

 
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść informacji - otwórz
Wniosek o akt pełnomocnictwa - otwórz
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - otwórz
Wniosek o wpis do rejestru wyborców - otwórz
Wniosek o wpis do spisu - otwórz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPowiatowa Komisja Wyborcza2020-06-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-08 12:53
INFORMACJA
Państwowej Komisji Wyborczej

 
o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść informacji - otwórz
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPowiatowa Komisja Wyborcza2020-06-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-08 12:47
INFORMACJA
Państwowej Komisji Wyborczej

 
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPowiatowa Komisja Wyborcza2020-06-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-08 12:41
Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 czerwca 2020 r.

 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-04
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-04 14:02
POSTANOWIENIE
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Sejmu2020-06-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-04 13:58


 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 


Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2020-05-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-08 13:01
POSTANOWIENIE NR 56
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-04-20
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-21 09:03

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020r.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r., Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

 

Spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro pok. nr 14 w dniach od 20.04.2020r. do 04.05.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Kurek2020-04-20
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-20 11:55
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2020-04-15
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-17 11:26
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godziny 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w licznie 6
- Nr 2, w licznie 5
- Nr 3, w licznie 6
- Nr 4, w licznie 4
- Nr 5, w licznie 5
- Nr 6, w licznie 6
- Nr 7, w licznie 4
- Nr 8, w licznie 3

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-04-14
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-15 08:27
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Wójt Gminy Żelazków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-04-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-08 13:45
INFORMACJA DLA WYBORCÓW
 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku, Wójt Gminy Żelazków informuje:


Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-04-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-08 13:40

INFORMACJA
 

Dyżur Urzędnika Wyborczego w Gminie Żelazków odbywać się będzie zdalnie

w dniach 9 kwietnia 2020r. ( czwartek ) w godz. 9.00-11.00

oraz 10 kwietnia 2020r. ( piątek) w godz. 13:30-15:30

pod numerem telefonu:

Elżbieta Pastuszak - 664-137-482

Adres poczty elektronicznej : urz-300711@pkw.gov.pl


 


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2020-04-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-08 08:10

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020r. znak: ZPOW571-32/20 informujemy, że komitety wyborcze i wyborcy dokonują zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych poprzez ich przesłanie w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Następnie oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Natomiast potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy) odbędzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

 

Skany zgłoszeń kandydatów na członków komisji należy przesłać na adres :

ug@zelazkow.pl

do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godziny 15:30

 

Oryginały zgłoszeń za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Urząd Gminy Żelazków

Żelazków 138

62-817 Żelazków

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny

 

62- 75-218-50

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2020-04-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-02 10:54
Modyfikacja B. Kot - admin 2020-04-02 10:55
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 11 lutego 2020 r.

 
o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-02-11
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-13 09:14
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 11 lutego 2020 r.

 
w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2020-02-11
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-13 09:10
Zarządzenie Nr 10/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 06 lutego 2020 r.

 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-02-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 13:42
POSTANOWIENIE
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lutego 2020 r.

 
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Sejmu2020-02-05
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 13:34
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 22:22:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.