bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
73/2018
Zarządzenie Nr 73/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 września 2018r.

 
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-10 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-02 11:48
72/2018
Zarządzenie Nr 72/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2018r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw podatku od środków transportowych i działalności gospodarczej

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-30 11:43
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:40
71/2018
Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2018r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-30 11:41
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:38
70/2018
Zarządzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2018r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I połrocze 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd - otwórz
Treść zarządzenia cd - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-29 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:31
69/2018
Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 sierpnia 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków w 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-16 11:08
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:06
68/2018
Zarządzenie Nr 68/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 sierpnia 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-16 11:03
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 11:01
67/2018
Zarządzenie Nr 67/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 sierpnia 2018r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaktów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-16 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 10:59
66/2018
Zarządzenie Nr 66/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2018r.

 

w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-16 10:57
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 10:55
65/2018
Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 sierpnia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-06 10:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 10:52
64/2018
Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 sierpnia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla P. Eweliny Tomczak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-01 10:51
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 10:49
63/1/2018
Zarządzenie Nr 63/1/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 sierpnia 2018r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Żelazków do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-01 10:49
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 10:46
63/2018
Zarządzenie Nr 63/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 sierpnia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla P. Justyny Stodulskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-01 10:46
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 10:44
62/2018
Zarządzenie Nr 62/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 sierpnia 2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2018 r.

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-01 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:29
61/2018
Zarządzenie Nr 61/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lipca 2018r.

 

w sprawie ustalenia miesięcznego limitu wysokości rachunków za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-25 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:27
60/2018
Zarządzenie Nr 60/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lipca 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu kultury i sztuki

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-25 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:24
59/2018
Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2018r.

 

w sprawie podania do publiczej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-24 14:23
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:20
58/2018
Zarządzenie Nr 58/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 lipca 2018r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z samochodów osobowych będących w posiadaniu Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-13 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:18
57/2018
Zarządzenie Nr 57/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 lipca 2018r.

 

w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-13 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:16
56/2018
Zarządzenie Nr 56/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 lipca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Mazurowskiej - starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-11 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:14
55/2018
Zarządzenie Nr 55/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 lipca 2018r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-10 14:13
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:11
54/2018
Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2018r.

 

w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-30 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:04
53/2018
Zarządzenie Nr 53/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Iwony Grzelak - starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji w sprawach wynikających z rządowego programu "Dobry start"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-29 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 14:01
52/2018
Zarządzenie Nr 52/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Ewy Drozdowskiej - starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji w sprawach wynikających z rządowego programu "Dobry start"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-29 14:01
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 13:58
51/2018
Zarządzenie Nr 51/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Kingi Kaczmarek - starszego specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji w sprawach wynikających z rządowego programu "Dobry start"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-29 13:59
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 13:56
50/2018
Zarządzenie Nr 50/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Duszczak - pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań,oraz przekazywania informacji w sprawach wynikających z rządowego programu "Dobry start"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-29 13:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 13:53
49/2018
Zarządzenie Nr 49/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Anny Gołębiewskiej - starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w sprawach wynikających z rządowego programu "Dobry start"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-29 13:52
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 13:50
48/2018
Zarządzenie Nr 48/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w sprawach wynikających z rządowego programu "Dobry start"

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-29 13:49
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 13:46
47/2018
Zarządzenie Nr 47/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

 

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty zlożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustway o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-28 13:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-30 13:43
46/2018
Zarządzenie Nr 46/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

 

w sprawie przeprowadzenia otawrtego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-28 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-25 14:31
45/2018
Zarządzenie Nr 45/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2018r.

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Żelazków wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-14 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-25 14:29
Wygenerowano: 16 października 2018r. 07:20:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.