Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Urząd Gminy Żelazków
  
Jesteś tutaj: Ogłoszenia

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacja - zwrot podatku akcyzowego

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie

 

od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r.

 

Wniosek należy złożyć do Wójta, właściwego za względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014r.

 

Limit zwrotu podatku w 2014r wynosić będzie:
Ilość hektarów * 86 litrów * 0,95 groszy

 

 

Pieniądze wypłacane będą w okresie

 


od 01 paździenika 2014r. do 31 października 2014r.

 


gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub tutaj.
 
 
UWAGA
Prosimy, aby w celu usprawnienia wypłat we wnioskach składanych przez Państwa wpisywa


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-07-17 11:12:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-17 11:12:36

Rejestr zmian

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

18 lipca wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek

Oto lista wprowadzonych zmian - otwórz


Autor: Bogumiła Kot
Data: 2014-07-16 10:52:46
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-16 11:05:10

Rejestr zmian

Wykaz lokali użytkowych - najem
 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żelazków informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie na tablicy ogłoszeń oraz poniżej został zamieszczony wykaz lokali użytkowych w m. Kolonia Skarszewek przeznaczonych do oddania w najem

Treść wykazu - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-07-09 09:48:23
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-09 09:50:47

Rejestr zmian

KURENDA - gazociąg

 

 

Wójt Gminy Żelazków informuje, że 30 lipca 2014 roku od godziny 08:00 do 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żelazkowie będą spisywane protokoły zagospodarowania nieruchomości po budowie gazociągu Gustorzyn - Odolanów.

 

Protokół jest niezbędny do wyceny strat jakie ponieśli właściciele działek, na których były prowadzone prace. Będzie on potrzebny zainteresowanym podczas wyceny strat przez rzeczoznawcę.

 

Wszystkich, którzy ponieśli straty prosimy o przybycie!

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 600 485 033 - ZRUG Sp. z o.o.

 

Treść kurendy -  otwórz

 


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-07-08 11:27:55
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-08 11:28:55
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2014-07-08 15:13:09

Rejestr zmian

Kurenda

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żelazków

 

Informujemy, o obowiązku dopełnienia umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym posesji i utrzymaniu jej w należytym stanie tak, by spełniała  ona swoje funkcje zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego (t.j. DZ.U. z 2010r, Nr 193, poz. 1287 ze zm.). 

Poprawi to nam wszystkim sprawne działanie firm kurierskich, służb prewencji jak i służb ratujących życie.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-05-16 15:23:30
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-05-16 15:24:02

Rejestr zmian

Informacja

Informacja

Obwieszczenia i informacje dotyczące prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia umieszczone są w zakładce ŚRODOWISKO


Autor: Małgorzata Barańska
Data: 2012-01-05 12:19:07
Udostępnił: B. Kot
Data: 2012-01-05 12:22:03

Rejestr zmian

Zaświadczenia o dochodowości


Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomościSposób załatwienia sprawy:
Wydaje się zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.


Wymagane dokumenty:
1. Podanie

Formularze podań o wydanie zaświadczenia odebrać można w Urzędzie Gminy Żelazków
w pokoju nr 5 lub pobrać tutaj.


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości – 17 zł.od zaświadczenia.
jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów, stanowisko ds. obsługi interesantów, pokój nr 5
Marzanna Bednarska, tel. 62 75-21-861.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami)
ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.(Dz. U. 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zmianami)


Dodatkowe informacje:
I.
Nie podlegają opłaciej skarbowej:
1) podania i załączniki do podań, zaświadczenia, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,
d) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
e) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
f) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,
g) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
2) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;
3) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

II. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań:
1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
2) składane w toku postępowania dowodowego,
3) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,
4) w sprawach mieszkaniowych,
5) w sprawach odszkodowań.

III. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.

IV. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania ,załączniki do podań i zaświadczenia:
1) składane w interesie publicznym,
2) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
3) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,
4) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę.


Autor: Paweł Sobczak
Data: 2010-12-09 12:54:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2010-12-09 13:04:33
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2010-12-09 13:06:45

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Kurenda - obsługa wieczorna i świąteczna chorych
B. Kot 2014-07-16 11:10:17
2.
Informacja
B. Kot 2014-07-03 11:41:54
3.
Rozkład jazdy
B. Kot 2014-07-02 09:47:37
4.
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - intensywne opady deszczu
B. Kot 2014-06-12 15:08:39
5.
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
B. Kot 2014-06-12 15:08:34
6.
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silne burze z gradem
B. Kot 2014-05-28 15:15:46
7.
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
B. Kot 2014-05-16 15:23:21
8.
Spotkanie konsultacyjne
B. Kot 2014-05-14 14:33:30
9.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
B. Kot 2014-04-28 10:20:29
10.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
B. Kot 2014-04-23 11:28:51
11.
Informacja - zwrot podatku akcyzowego
B. Kot 2014-03-04 13:47:27
12.
Informacja o utrudnieniach w pracy urzędu
B. Kot 2014-02-27 14:29:59
13.
Ogłoszenie
B. Kot 2014-02-20 09:30:30
14.
Zaproszenie
B. Kot 2014-02-20 09:29:58
15.
Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące
B. Kot 2014-02-03 09:15:29
16.
Informacja - możliwość składania wniosków
B. Kot 2014-01-27 08:49:39
17.
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny mróz
B. Kot 2014-01-27 08:46:36
18.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2014-01-24 08:33:16
19.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2014-01-20 12:02:17
20.
Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe
B. Kot 2014-01-07 09:21:24
21.
Polowanie zbiorowe na zające
B. Kot 2013-12-27 14:39:43
22.
Zaproszenie na szkolenie
B. Kot 2013-11-28 09:11:11
23.
Tydzień przedsiębiorcy w ZUS
B. Kot 2013-11-28 09:11:03
24.
Kurenda
B. Kot 2013-11-18 13:49:22
25.
Informacja - fundusze europejskie
B. Kot 2013-11-05 15:24:25
26.
Zaproszenie
B. Kot 2013-10-25 13:53:06
27.
Wyjazd na Bednary
B. Kot 2013-09-24 10:48:58
28.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
B. Kot 2013-09-19 15:19:58
29.
Rejestracja elektroniczna w PUP
B. Kot 2013-09-03 14:14:53
30.
Informacja
B. Kot 2013-09-03 14:14:46
31.
Wykaz lokali użytkowych - najem
B. Kot 2013-07-30 11:26:46
32.
Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu
B. Kot 2013-07-30 11:26:15
33.
Informacja - kolonie letnie
B. Kot 2013-07-30 11:25:47
34.
Komunikat ostrzegawczy - burze z gradem
B. Kot 2013-07-03 11:49:19
35.
Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu
B. Kot 2013-06-27 08:51:08
36.
Ostrzeżenie hydrologiczne
B. Kot 2013-06-27 08:51:03
37.
Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem
B. Kot 2013-06-24 14:54:37
38.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2013-06-24 14:47:37
39.
Wykaz nieruchomości i lokali użytkowych - najem
B. Kot 2013-06-21 09:52:02
40.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2013-06-12 11:06:50
41.
Ostrzeżenie hydrologiczne
B. Kot 2013-06-10 15:03:46
42.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2013-06-10 15:03:39
43.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2013-06-05 14:57:35
44.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
B. Kot 2013-05-31 12:14:01
45.
Komunikat ostrzegawczy - burze
B. Kot 2013-05-27 13:04:54
46.
Komunikat ostrzegawczy - burze
B. Kot 2013-05-24 11:58:48
47.
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu
B. Kot 2013-05-22 14:46:37
48.
Informacja odnośnie wypłaty pieniedzy za paliwo
B. Kot 2013-05-22 14:29:16
49.
Komunikat ostrzegawczy - burze
B. Kot 2013-05-15 13:42:03
50.
UWAGA
B. Kot 2013-04-16 11:07:14
51.
Kurenda - finansowanie usuwania azbestu
B. Kot 2013-04-16 11:07:05
52.
Informacja o szkoleniu
B. Kot 2013-04-11 08:37:57
53.
Ostrzeżenie meteorologiczne
B. Kot 2013-03-21 13:58:31
54.
Dzień otwarty w II Urzędzie Skarbowym
B. Kot 2013-03-18 09:59:15
55.
Informacja dla rolników
B. Kot 2013-03-12 08:10:18
56.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
B. Kot 2013-03-07 12:18:12
57.
Pies szuka właściciela
B. Kot 2013-02-22 09:52:13
58.
Spotkanie informacyjne dla bezrobotnych i przedsiębiorców
B. Kot 2013-01-30 08:45:54
59.
Wykaz lokali użytkowych i nieruchomości
B. Kot 2013-01-10 10:22:08
60.
Pies szuka właściciela
B. Kot 2012-12-28 15:57:34
61.
Zaproszenie na szkolenie
B. Kot 2012-12-18 10:17:52
62.
Wykaz lokali mieszkalnych
B. Kot 2012-12-12 10:38:43
63.
Zaproszenie na szkolenie
B. Kot 2012-11-27 13:14:52
64.
Ogłoszenie
B. Kot 2012-11-05 08:20:31
65.
Informacja
B. Kot 2012-11-05 08:20:27
66.
Pies szuka właściciela
B. Kot 2012-10-12 11:59:37
67.
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
B. Kot 2012-10-01 11:35:34
68.
OGŁOSZENIE
B. Kot 2012-10-01 11:35:26
69.
Wyjazd na BEDNARY
B. Kot 2012-09-25 09:47:34
70.
Informacja
B. Kot 2012-09-05 14:32:30
71.
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem
B. Kot 2012-09-05 10:55:54
72.
Komunikat ostrzegawczy
B. Kot 2012-08-08 14:48:56
73.
Komunikat ostrzegawczy
B. Kot 2012-07-30 10:08:59
74.
Kurenda - finansowanie usuwania azbestu
B. Kot 2012-07-23 15:16:05
75.
Komunikat ostrzegawczy
B. Kot 2012-07-20 11:18:50
76.
Komunikat
B. Kot 2012-07-16 11:26:46
77.
KURENDA
B. Kot 2012-07-06 14:36:04
78.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
B. Kot 2012-06-20 11:56:27
79.
Szkolenie
B. Kot 2012-06-14 11:22:53
80.
INFORMACJA
B. Kot 2012-06-05 11:24:24
81.
Znaleziono psa
B. Kot 2012-05-24 09:29:17
82.
Harmonogram
B. Kot 2012-05-24 09:29:09
83.
KURENDA
B. Kot 2012-04-26 08:57:24
84.
KURENDA
B. Kot 2012-04-26 08:57:18
85.
Kurenda
B. Kot 2012-03-20 15:10:45
86.
Ogłoszenie
B. Kot 2012-03-20 08:44:56
87.
Komunikat
B. Kot 2012-03-20 08:43:25
88.
Informacja w sprawie zasad przyznawania stypendium
B. Kot 2012-03-20 08:43:07
89.
Zaproszenie
B. Kot 2012-03-13 08:59:44
90.
Informacja dla rolników
B. Kot 2012-03-01 10:34:49
91.
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI
B. Kot 2012-02-21 11:41:23
92.
UWAGA ROLNICY
B. Kot 2012-02-07 14:02:21
93.
Informacja
B. Kot 2012-02-01 10:02:35
94.
Przetarg ustny nieograniczony
B. Kot 2011-12-05 12:14:20
95.
APEL Regionalnej Komisji ds. BHP
B. Kot 2011-11-07 11:23:18
96.
Zwrot podatku za paliwo
B. Kot 2011-10-04 15:33:24
97.
Informacja
B. Kot 2011-09-27 14:50:50
98.
Informacja w sprawie zasad przyznawania stypendium
B. Kot 2011-07-22 10:09:58
99.
Wykaz lokali użytkowych
B. Kot 2011-07-04 15:16:29
100.
Informacja dot. wyników naboru na rachmistrzów spisowych
B. Kot 2011-07-04 15:15:57
101.
Informacja dot. liczby rachmistrzów w NSP
B. Kot 2011-07-04 15:15:43
102.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
B. Kot 2011-07-04 15:15:31
103.
Informacja GUS dot. NSP 2011
B. Kot 2011-07-04 15:15:17
104.
Informacja GUS dot. NSP 2011
B. Kot 2011-07-04 15:14:58
105.
Spotkanie Informacyjne JEREMIE
B. Kot 2011-04-29 13:53:10
106.
KURENDA
B. Kot 2011-04-29 13:52:48
107.
Uwaga
B. Kot 2011-04-04 10:47:54
108.
Zwrot podatku za paliwo
B. Kot 2011-04-04 10:47:40
109.
Ogłoszenie GOPS - kursy zawodowe
B. Kot 2011-03-29 13:57:16
110.
Komunikat dot. usuwania śniegu z dachów
B. Kot 2011-03-29 13:55:18
111.
Informacja w sprawie zasad przyznawania stypendium
B. Kot 2010-12-28 08:45:20
112.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
B. Kot 2010-12-28 08:44:54
113.
24 grudnia 2010r. Urząd nieczynny
B. Kot 2010-12-28 08:44:21
114.
UWAGA
B. Kot 2010-11-29 14:36:24
115.
Ogłoszenie - zajęcia dla dzieci
B. Kot 2010-11-29 14:36:06
116.
Komunikat dot. świadczeń rodzinnych
B. Kot 2010-11-29 14:35:46
117.
Komunikat dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
B. Kot 2010-11-29 14:35:25
118.
Komunikat dot. świadczeń rodzinnych
B. Kot 2010-11-29 14:35:11
119.
Wnioski o nadanie medali
B. Kot 2010-11-29 14:34:31
120.
Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych
B. Kot 2010-08-19 14:03:31
121.
Informacja dot. zwrotu części pieniędzy za paliwo
B. Kot 2010-08-19 14:02:43
122.
Wykaz lokali użytkowych i nieruchomości
B. Kot 2010-08-03 13:01:01
123.
Komunikat - opieka lekarska w okresie ciąży
B. Kot 2010-07-02 14:03:49
124.
Program Współpracy Gminy Żelazków z Organizacjami Pozarządowymi
B. Kot 2010-07-02 14:02:30
125.
Informacja - profilaktyka raka jelita grubego
B. Kot 2010-07-02 14:02:11
126.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
B. Kot 2010-07-02 14:01:45
127.
KOMUNIKAT
B. Kot 2010-05-10 11:52:52
128.
I N F O R M A C J A
B. Kot 2010-05-10 11:52:07
129.
Opinia prawna dotycząca unieważnienia dowodu osobistego
B. Kot 2010-05-05 14:01:35
130.
Podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku
B. Kot 2010-05-05 14:00:01
131.
Informacja o wymianie dowodów
B. Kot 2010-05-05 13:59:45
132.
U W A G A
B. Kot 2010-04-15 08:43:44
133.
Wykaz lokali użytkowych
B. Kot 2010-04-15 08:43:14
134.
Bezpłatne szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
B. Kot 2010-04-15 08:42:34
135.
Informacja
B. Kot 2010-02-10 14:47:36
136.
Zawiadomienie - wgląd do spisu wyborców
B. Kot 2010-02-10 14:46:51
137.
Wnioski o nadanie medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
B. Kot 2010-02-10 14:46:23
138.
Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego
B. Kot 2010-02-10 14:43:43
139.
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego
B. Kot 2010-01-06 11:31:52
140.
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
B. Kot 2010-01-06 11:29:32
141.
Dni otwarte w II Urzędzie Skarbowym
B. Kot 2010-01-06 11:25:04
142.
Program PFRON "Uczeń na wsi"
B. Kot 2009-04-09 12:43:29
143.
Wyniki w sprawie konsultacji nt. zniesienia nazw miejscowości
B. Kot 2009-04-09 12:43:07
144.
Obwieszczenia w sprawie konsultacji nt. zniesienia nazw miejscowości
B. Kot 2009-04-09 12:42:51
145.
Kurenda w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
B. Kot 2009-04-09 12:42:35
146.
Informacja dla rolników - Zwalczanie Choroby Aujeszkyego
B. Kot 2009-04-09 12:42:00
147.
Kurenda w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Żelazkowie
B. Kot 2009-04-09 12:41:38
148.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2008r.
B. Kot 2009-02-27 10:27:37
149.
Wyjazd na POLAGRĘ oraz AGRO- SHOW BEDNARY
B. Kot 2008-11-28 09:26:31
150.
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym
B. Kot 2008-11-13 11:38:58
151.
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym
B. Kot 2008-11-13 11:38:27
Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków
tel.: (062) 7691008
e-mail: ug@zelazkow.pl