Urząd Gminy Żelazków
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Informacja dla rolników

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie

 

 

od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.

 

 

Wniosek należy złożyć do Wójta, właściwego za względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015r.

Limit zwrotu podatku w 2015r wynosić będzie:
Ilość hektarów * 86 litrów * 0,95 groszy
 

Pieniądze wypłacane będą w okresie


od 01 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r.


gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub (www.bip.zelazkow.pl).
 
 

UWAGA
Prosimy, aby w celu usprawnienia wypłat we wnioskach składanych przez Państwa wpisywać: numer rachunku bankowego oraz aktualny numer telefonu

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-01-20
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-20 08:44
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-01-20 12:42
Polowanie zbiorowe na bażanty i lisy

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu informuje, że w dniu 24 stycznia 2015 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 388 zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe na bażanty i lisy.

Powyższe zawiadomienie wynika z $ 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

 

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ
w Kaliszu
Marek Przybylski
Łowczy Okręgowy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAnna Sar2015-01-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-20 09:16
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-01-20 09:16
Ogłoszenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Goliszewie informuje, że ma do sprzedania zużyty kocioł CO typ UKS160 - 16 letni.

 

Szczegółowe informacje udziela p. Dyrektor Anna Bartosik pod numerem telefonu 62 76-91-013.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorKierownik jednostki organizacyjnej gminy2015-01-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-09 11:41
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-01-09 11:41
Harmonogram spotkań

 

 

W dniach od 7 stycznia 2015r. do 11 lutego 2015r. w poszczególnych miejscowościach odbędą się zebrania  i wybory sołtysów według poniższego harmonogramu.

 

Treść harmonogramu - otwórz

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAnna Sar2015-01-05
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-09 08:48
Informacja

Informacja

Obwieszczenia i informacje dotyczące prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia umieszczone są w zakładce ŚRODOWISKO

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorMałgorzata Barańska2012-01-05
Publikujący -
Zaświadczenia o dochodowości


Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości



Sposób załatwienia sprawy:
Wydaje się zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.


Wymagane dokumenty:
1. Podanie

Formularze podań o wydanie zaświadczenia odebrać można w Urzędzie Gminy Żelazków
w pokoju nr 5 lub pobrać tutaj.


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości – 17 zł.od zaświadczenia.
jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów, stanowisko ds. obsługi interesantów, pokój nr 5
Marzanna Bednarska, tel. 62 75-21-861.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami)
ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.(Dz. U. 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zmianami)


Dodatkowe informacje:
I.
Nie podlegają opłaciej skarbowej:
1) podania i załączniki do podań, zaświadczenia, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,
d) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
e) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
f) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,
g) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
2) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;
3) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

II. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań:
1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
2) składane w toku postępowania dowodowego,
3) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,
4) w sprawach mieszkaniowych,
5) w sprawach odszkodowań.

III. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.

IV. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania ,załączniki do podań i zaświadczenia:
1) składane w interesie publicznym,
2) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
3) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,
4) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorPaweł Sobczak2010-12-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-19
data dodania: 2015-01-19
data dodania: 2015-01-19
data dodania: 2015-01-16
data dodania: 2015-01-16
data dodania: 2015-01-15
data dodania: 2015-01-15
Uchwały
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
data dodania: 2015-01-20
Newsletter
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]