bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
29/2023
Zarządzenie Nr 29/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 lutego 2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów sołectw Gminy Żelazków
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-20 14:09
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-20 14:08
28/2023
Zarządzenie Nr 28/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 lutego 2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-20 13:57
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-20 13:56
27/2023
Zarządzenie Nr 27/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 lutego 2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-20 13:56
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-20 13:55
26/2023
Zarządzenie Nr 26/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 lutego 2023 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-17 13:55
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-20 13:54
25/2023
Zarządzenie Nr 25/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 lutego 2023 r.
 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-14 10:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-16 10:24
24/2023
Zarządzenie Nr 24/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 lutego 2023 r.
 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-14 10:19
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-16 10:18
23/2023
Zarządzenie Nr 23/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 08 lutego 2023 r.
 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-08 10:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-16 10:04
22/2023
Zarządzenie Nr 22/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 08 lutego 2023 r.
 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-08 10:02
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-16 10:02
21/2023
Zarządzenie Nr 21/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 08 lutego 2023 r.
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury i sztuki
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-08 10:00
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-16 10:00
20/2023
Zarządzenie Nr 20/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 06 lutego 2023 r.
 

w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior+" w Żelazkowie
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-06 09:57
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-16 09:56
19/2023
Zarządzenie Nr 19/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 03 lutego 2023 r.
 

w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-02-03 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 15:09
18/2023
Zarządzenie Nr 18/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2023 r.
 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-31 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:57
17/2023
Zarządzenie Nr 17/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2023 r.
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-26 14:56
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:56
16/2023
Zarządzenie Nr 16/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2023 r.
 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-26 14:54
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:54
15/2023
Zarządzenie Nr 15/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 stycznia 2023 r.
 

w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-20 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:52
14/2023
Zarządzenie Nr 14/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 stycznia 2023 r.
 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2023/2024
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-20 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:49
13/2023
Zarządzenie Nr 13/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 stycznia 2023 r.
 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2023/2024lenia jej regulaminu
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-20 14:48
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:47
12/2023
Zarządzenie Nr 12/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, zwanych dalej ,,produktami ” oraz sprzętu , w tym dokumentowania przeprowadzonych czynności

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-20 14:00
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:46
11/2023
Zarządzenie Nr 11/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:38
10/2023
Zarządzenie Nr 10/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków w 2023 r.
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 14:35
9/2023
Zarządzenie Nr 9/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 

w sprawie upoważnienia Pani Ismeny Piotrowskiej - referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 13:57
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 13:57
8/2023
Zarządzenie Nr 8/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 

w sprawie upoważnienia Pani Anny Andrzejczak - starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 13:56
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 13:55
7/2023
Zarządzenie Nr 7/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 13:54
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 13:53
6/2023
Zarządzenie Nr 6/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 13:51
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 13:50
5/2023
Zarządzenie Nr 5/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 stycznia 2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
 
Treść zarządzenia  - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-16 13:49
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 13:49
4/2023
Zarządzenie Nr 4/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 stycznia 2023 r.
 
w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne samodzielne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz
4/2023 RODO - otwórz
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Żelazków - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-11 13:46
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-15 13:45
3/2023
Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 stycznia 2023 r.
 
w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-09 15:28
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-08 15:27
2/2023
Zarządzenie Nr 2/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 stycznia 2023 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków.

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-09 15:26
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-08 15:26
1/2023
Zarządzenie Nr 1/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 stycznia 2023 r.
 
zmieniające Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żelazków i jej jednostkach budżetowych zmienionego Zarządzeniami Wójta Gminy  Żelazków: nr 106/2017 z dn.29.09.2017, nr 139/2017 z dn.29.12.2017r. oraz 153/2022 z dn.31.10.2022r


Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-03 15:24
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-08 15:24
Wygenerowano: 21 marca 2023r. 22:30:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.