bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
165/2022
Zarządzenie Nr 165/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 grudnia 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023- 2024 w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-12 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 14:13
164/2022
Zarządzenie Nr 164/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.
 
w sprawie powołania Pana Jarosława Matusiaka na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-01 14:21
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 14:10
163/2022
Zarządzenie Nr 163/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.
 
w sprawie wprowadzenia zasad realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-01 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 14:08
162/2022
Zarządzenie Nr 162/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Pani Anny Andrzejczak - starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-01 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 14:07
161/2022
Zarządzenie Nr 161/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-01 14:13
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 14:02
160/2022
Zarządzenie Nr 160/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-01 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:59
159/2022
Zarządzenie Nr 159/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-11-29 13:58
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:47
158/2022
Zarządzenie Nr 158/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 listopada 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-11-21 13:54
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:43
157/2022
Zarządzenie Nr 157/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2022 r.
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania zespołów spisowych

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-11-14 13:52
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:41
156/2022
Zarządzenie Nr 156/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2022 r.
 
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-11-14 13:50
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:39
155/2022
Zarządzenie Nr 155/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-11-14 13:49
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:37
154/2022
Zarządzenie Nr 154/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2022 r.
 
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-31 13:46
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:35
153/2022
Zarządzenie Nr 153/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2022 r.
 
zmieniające Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żelazków i jej jednostkach budżetowych zmienionego Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków: nr 106/2017 z dn.29.09.2017oraz nr 139/2017 z dn.29.12.2017r.

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-31 13:44
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:32
152/2022
Zarządzenie Nr 152/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2022 r.

 
w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ds. zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-31 13:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:28
151/2022
Zarządzenie Nr 151/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 października 2022 r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-24 13:38
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:26
150/2022
Zarządzenie Nr 150/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 października 2022 r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku.

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-19 13:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-16 13:10
149/1/2022
Zarządzenie Nr 149/1/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022 r.

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 października 2021r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-19 13:28
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-15 10:28
149/2022
Zarządzenie Nr 149/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022 r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-19 10:38
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-15 10:26
148/2022
Zarządzenie Nr 148/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2022 r.

 
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przekształcania i przesyłania wniosków z upoważnienia Wójta Gminy

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-12 10:33
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-15 10:22
147/2022
Zarządzenie Nr 147/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2022 r.

 
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, zwanych dalej ,,produktami ” oraz sprzętu , w tym dokumentowania przeprowadzonych czynności

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-12 10:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-15 10:19
146/2022
Zarządzenie Nr 146/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 października 2022 r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-07 12:05
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:57
145/2022
Zarządzenie Nr 145/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 października 2022 r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-07 11:57
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:49
144/2022
Zarządzenie Nr 144/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 października 2022 r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-03 11:51
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:42
143/2022
Zarządzenie Nr 143/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2022 r.

 
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-30 11:45
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:37
142/2022
Zarządzenie Nr 142/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2022 r.

 
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo księgowych, zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017roku, Nr 36/2018 z dnia 22 maja 2018 roku, Nr 86/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, Nr 28/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020r, Nr 29/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr 34/2020 z dnia 6 maja 2020 roku, Nr 62/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r, Nr 25/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, 68/2021 z dnia 16 września 2021r, 78/2022 z dnia 1 czerwca 2022r oraz 105/2022 z dnia 1 sierpnia 2022

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-30 11:44
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:36
141/2022
Zarządzenie Nr 141/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2022 r.

 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-30 11:42
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:33
140/2022
Zarządzenie Nr 140/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2022 r.

 
w sprawie upoważnienia Pani Ewy Drozdowskiej – starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-22 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:14
139/2022
Zarządzenie Nr 139/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Andrzejczak - starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-22 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:12
138/2022
Zarządzenie Nr 138/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-22 11:18
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:10
137/2022
Zarządzenie Nr 137/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-09-22 11:16
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-19 11:08
Wygenerowano: 27 stycznia 2023r. 21:27:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.