bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n.: "Dodatek do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin"  - że ze względu na postępowanie wyjaśniające wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 27 lipca 2018r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-20 12:39
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Instalacji zestawu do produkcji betonu oraz kruszarki do gruzu na działce 140/2 obręb Garzew, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-05-18
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-22 12:49
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
 
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-30 11:27
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-30 11:32
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Wójt Gminy Żelazków informuje, że zostało wydane postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-04 15:11
Decyzja Wójta Gminy Żelazków

orzekam umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej przeznaczonej do wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania na terenie działek o numerach ewid. 31/8, 31/9, 31/10 obręb Dębe, gmina Żelazków

Treść decyzji - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-21 09:30
Obwieszczenie
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam, że po ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w związku z decyzją Wojewody Wiekopolskiego w dniu 17 stycznia 2018r. została wydana decyzja Nr 39.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej i łącznej mocy do 0,8 MW, na działace nr 103/2 (obręb 0023 Złotniki Małe), w m. Złotniki Małe gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2018-01-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-29 12:03
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej "Żelazków I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolslkie. Działki ewidencyjne nr 206/2 (farma z infrastrukturą), 246/1 (zjazd z drogi) obręb ewidencyjny Zborów, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-10 10:52
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warumków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin, - że z powodu postępowania wyjaśniającego - przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie tutejszego Organu znak" DSR-I.7440.2.2017 z dnia 27 listopada 2017r. Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 stycznia 2018r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2017-12-21
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-28 11:00
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie farmy fotowoltanicznej "Żelazków I" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Działki ewidencyjne nr 206/2 (farma z infrastrukturą), 246/1 (zjazd z drogi) obręb ewidencyjny Zborów, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-12
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-13 08:37
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie budynku przechowalni warzyw i owoców z pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi, hali magazynowej oraz zbiornika na wody opadowe - w zabudowie usługowej na działce ewid. nr 78/2, obręb 0005 Dębe, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-28
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 12:57
OPINIA SANITARNA
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przechowalni warzyw i owoców z pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi, hali magazynowej oraz zbiornika na wody opadowe - w zabudowie usługowej w miejscowości Dębe na działce ewid. nr 78/2, obręb 0005 Dębe, gmina Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na srodowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-11-22
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 12:12
ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA W POZNANIU

W związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20. Zawiadomienia publikowane są wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (BIP), pod adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl/ 

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-09-14
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-26 12:20
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

w dn. 12.09.2017r. na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. IWŚ.6220.2.6.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatoej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-12 15:23
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu stwierdzającym brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
zawiadamiam strony postępowania, w dn. 01.09.2017r. na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, zostało wydane postanowienie sygn. IWŚ.6220.2.4.2017, w którym Wójt Gminy Żelazków odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-05 13:08
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-05 13:01
OPINIA

postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin-Szadek, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 11:02
Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatoej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek
Inwestor: Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Treć obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-04 10:52
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 
podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Michała Schmidta - przedstawiciela firmy Lafrentz - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 29, reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań w ramach zadania pn. „Program likwidacji miejsc niebezpiecznych Projektuj i buduj - budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 25 na odcinku Russów - Kokanin" w m. Kokanin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2017-07-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-17 15:07
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
zostałw wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Żelazków, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-07-10
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-10 14:03
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Wójt Gminy Żelazków informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalnym, dokami załadunkowymi i niezbędną infrastrukturą na dz. nr 138/8, 138/9 obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia- otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-06-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-03 13:00
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
Zawiadomienie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku inwestora: JAKO Sp. z o.o., Kokanin 44, 62-817 Żelazków

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-06-19
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-21 08:29

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z. 2016 r. poz., 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 20.03.2017 r., znak: IWŚ.6220.13.11.2016, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lutym 2017 r. przez mgr. Mieszka Pancewicza i uzupełnienie do raportu z 6.05.2017 r. (data wpływu: 11.05.2017 r.)

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład), obręb 0012 Kokanin, gmina Żelazków.


Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-06-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-14 14:51

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą uzgodnienia uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr ¡04/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 1105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład), gmina Żelazków

Inwestor: JAKO Sp. z o.o.
Kokanin 44,62-817 Żelazków

opiniuje warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-04-21
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-14 14:47
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalnym, dokami załadunkowymi i niezbędną infrastrukturą na dz. nr 138/8, 138/9 obręb 0012 Kokanim, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-05-25
Publikujący B. Kot - admin 2017-05-29 10:55
OGŁOSZENIE

 
Wójt Gminy Żelazków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących             z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zameldowane na terenie Gminy Żelazków.
 
Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50%, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 
Wnioski o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie www.bip.zelazkow.pl – zakładka „Środowisko” lub w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pok. nr 2
 
Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:
  1. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów) – ksero
  2. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych potwierdzone
      przez Starostwo Powiatowe – ksero
  1. Pozwolenie wodnoprawne (gdy jest wymagane) – ksero
  2. Oświadczenia współwłaścicieli (gdy jest wymagane)
  3. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot dla którego udzielone 
dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis           
      w rolnictwie  należy  dołączyć
–  zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku,       
      w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
– wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
 
Termin naboru wniosków:
od 22.05.2017r. do wyczerpania środków finansowych.
 
Wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żelazków
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-05-22
Publikujący B. Kot - admin 2017-05-22 13:15
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-04-26
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-28 10:23
UCHWAŁA NR XXIII/2016/2017
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2017 roku

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-04 08:37
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-27 14:22
Wójt Gminy Żelazków
informuje

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływnia na środowisko w sprawie wydania na wniosek: JAKO So. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o."

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-21 15:31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 22 czerwca 2018r. 18:46:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.