bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
62/2020
Zarządzenie Nr 62/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo księgowych, zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017roku, Nr 36/2018 z dnia 22 maja 2018 roku, Nr 86/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, Nr 28/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020r, Nr 29/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, oraz Nr 34/2020 z dnia 6 maja 2020 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-08-03 09:38
Publikujący B. Kot - admin 2020-08-19 09:33
61/2020
Zarządzenie Nr 61/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
Na podstawie art. 31 i art 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 1062)

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-08-03 10:47
Publikujący B. Kot - admin 2020-08-12 10:46
57/2020
Zarządzenie Nr 57/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 lipca 2020 r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-22 15:03
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 15:00
56/2020
Zarządzenie Nr 56/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 lipca 2020 r.

 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków w 2020 r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-22 14:57
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:54
55/2020
Zarządzenie Nr 55/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 lipca 2020 r.

 
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-20 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:52
54/2020
Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 lipca 2020 r.

 
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-14 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:50
53/2020
Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 lipca 2020 r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-09 14:41
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:38
52/2020
Zarządzenie Nr 52/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2020 r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-08 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:29
51/2020
Zarządzenie Nr 51/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 lipca 2020 r.

 
w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących sie w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-07 14:23
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:20
50/2020
Zarządzenie Nr 50/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 lipca 2020 r.

 
w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-07 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 14:08
49/2020
Zarządzenie Nr 49/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2020 r.

 
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Żelazków do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-01 14:01
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:58
48/2020
Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 -2025


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-30 13:58
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:55
47/2020
Zarządzenie Nr 47/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-30 13:46
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:42
46/2020
Zarządzenie Nr 46/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-26 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:40
45/2020
Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 czerwca 2020 r.

 
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-24 13:34
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:30
44/2020
Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 czerwca 2020 r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-23 13:32
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:28
43/2020
Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków w Żelazkowie za 2019 rok


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-08 13:26
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:23
42/2020
Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 czerwca 2020 r.

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2019 rok


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-08 13:24
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:21
41/2020
Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 czerwca 2020 r.

 
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Żelazków i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-08 13:21
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:18
40/2020
Zarządzenie Nr 40/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 czerwca 2020 r.

 
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-04 13:16
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:16
39/2020
Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 czerwca 2020 r.


 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-04 13:13
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:10
38/2020
Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 maja 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-28 13:11
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-30 13:07
36/2020
Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 maja 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-26 14:52
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:51
35/2020
Zarządzenie Nr 35/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wystawiania upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyztawiania wezwań, wznowień, wszczęśc w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-06 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:44
34/2020
Zarządzenie Nr 34/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 maja 2020 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowow księgowych, zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,  Nr 36/2018 z dnia 22 maja 2018 r., Nr 86/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., Nr 28/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz Nr 29/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-06 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:38
33/2020
Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-06 14:13
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:12
32/2020
Zarządzenie Nr 32/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 maja 2020 r.

 

uchylające w części zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-06 13:20
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:10
Modyfikacja B. Kot - admin 2020-06-05 13:38
31/2020
Zarządzenie Nr 31/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-04-29 13:10
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:08
30/2020
Zarządzenie Nr 30/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-04-21 13:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:07
29/2020
Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowow księgowych, zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,  Nr 36/2018 z dnia 22 maja 2018 r., Nr 86/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., Nr 28/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. oraz Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-04-01 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-28 14:03
Wygenerowano: 30 września 2020r. 20:07:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.