bip.gov.pl
Dowód osobisty - informacja

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. osobiście w formie pisemnej,

 2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem platformy ePuap).

Wniosek na dowód osobisty składa:
 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

 

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

 • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),

 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.       

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Żelazków

Żelazków 138

62-817 Żelazków

Pok. Nr 14

od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 15 30

 

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.       

 

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

 • niezwłocznie w przypadku:

  • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany
   nazwiska),

  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

  • jeśli doszło do takiej  zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to zgodnie z przepisami  nowej ustawy o dowodach osobistych, nie ma podstaw do jego wymiany.

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach.

Odbiór dowodu osobistego

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl

Dowód musisz odebrać osobiście. Zabierz dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś -aktualny paszport (jeśli go posiadasz).

Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).

Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój  dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

WARSTA ELEKTRONICZNA

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia i zgodę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby,

 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.


 

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu , w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu.

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK)

Od dnia 12 stycznia 2020r. w momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić zgodę na przekazanie do RDK numeru telefonu komórkowego lub/i adresu e-mail.

Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny.

Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane do RDK. Może to zrobić samodzielnie w urzędzie miasta lub gminy przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego lub poprzez wypełnienie odrębnego wniosku jak również poprzez e-usługi.

Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą przechowywane w RDK, a w razie potrzeby usunie je lub zmieni.

Dane przekazane do RDK pozwolą na wysyłanie powiadomień z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w 4 przypadkach:

 • Unieważnienia dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;

 • Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych – na wskazany numer i/lub adres zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;

 • Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i/lub adres zostanie wysłane powiadomienie, gdy dowód będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;

 • Zbliżający się termin upływu ważności dowodu – na wskazany numer i/lub adres zostanie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie ważności dowodu na:

90 dni przed datą upływy ważności;

60 dni przed datą upływu ważności;

30 dni przed datą upływu ważności;

14 dni przed datą upływu ważności.

Rejestr Danych Kontaktowych pozwala uzyskać informacje o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,

 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,

 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych sprawach urzędowych.


Więcej informacji na stronie: https://obywatel.gov.pl


Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2020 - pobierz

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Kurek2020-01-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-16 14:31
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 16:26:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.