bip.gov.pl
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności od 1 lipca 2019 roku, właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są organy gmin. Wniosek można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Po 1 stycznia 2019 roku w sytuacji gdy podmiot posiada decyzję teletransmisyjną pozwalającą na uzyskiwanie danych z rejestru PESEL w sposób samodzielny, organ gminy nie jest uprawniony do realizacji złożonego wniosku.

Natomiast podmioty nieposiadające decyzji teletransmisyjnej od 1 maja 2019 roku są uprawione do uzyskania wyłącznie 300 danych jednostkowych w roku kalendarzowym. Limit ten jest odnawialny.


MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Ewidencja Ludności
Zrząd Gminy Żelazków
Żelazków 138


Wniosek można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 

Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy

  2. Dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,

  3. Zakres żądanych danych,

  4. Uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).


Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,

  2. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych lub wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie, którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby,

  3. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

  4. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty za złożenie pełnomocnictwa.


OPŁATY:

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46. Ust 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych danych jednostkowych.

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek UG w Żelazkowie.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - otwórz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2019-07-02
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-02 10:56
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 16:21:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.