bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 9 
XXVII/264/2017
Uchwała Nr XXVII/264/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 września 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-09-04 16:04
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-05 12:57
XXVII/263/2017
Uchwała Nr XXVII/263/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 września 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-09-04 16:02
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-05 12:55
XXVII/262/2017
Uchwała Nr XXVII/262/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 września 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-09-04 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-05 12:52
XXVI/261/2017
Uchwała Nr XXVI/261/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:34
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:28
XXVI/260/2017
Uchwała Nr XXVI/260/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:33
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:27
XXVI/259/2017
Uchwała Nr XXVI/259/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie Uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków  - wieś Dębe".

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:29
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:23
XXVI/258/2017
Uchwała Nr XXVI/258/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/2, 78/3, 78/4, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:24
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:18
XXVI/257/2017
Uchwała Nr XXVI/257/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:14
XXVI/256/2017
Uchwała Nr XXVI/256/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:18
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:12
XXVI/255/2017
Uchwała Nr XXVI/255/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie przystąpienia Gminy Żelazków do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:16
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:10
XXVI/254/2017
Uchwała Nr XXVI/254/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminy Żelazków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-07-26 16:11
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-30 13:05
XXV/253/2017
Uchwała Nr XXV/253/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:51
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:46
XXV/252/2017
Uchwała Nr XXV/252/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:48
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:43
XXV/251/2017
Uchwała Nr XXV/251/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2016 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:47
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:42
XXV/250/2017
Uchwała Nr XXV/250/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z Żelazkowie za 2016 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:43
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:38
XXV/249/2017
Uchwała Nr XXV/249/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:33
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:36
XXV/248/2017
Uchwała Nr XXV/248/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2016 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:33
XXV/247/2017
Uchwała Nr XXV/247/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 4

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:08
XXV/246/2017
Uchwała Nr XXV/246/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/157/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 3

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:22
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:05
XXV/245/2017
Uchwała Nr XXV/245/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 2

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:03
XXV/244/2017
Uchwała Nr XXV/244/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/132/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 1

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 13:00
XXV/243/2017
Uchwała Nr XXV/243/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 9 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 3

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 12:57
XXV/242/2017
Uchwała Nr XXV/242/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 9 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 2

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 12:43
XXV/241/2017
Uchwała Nr XXV/241/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czyta Gmina" z siedzibą w Kaliszu

Treść uchwały - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 12:41
XXV/240/2017
Uchwała Nr XXV/240/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dębem

Treść uchwały - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 12:39
XXV/239/2017
Uchwała Nr XXV/239/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4586P w miejscowości Złotniki Wielkie

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-06-14 12:41
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-27 12:36
XXIV/238/2017
Uchwała Nr XXIV/238/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-05-18 16:19
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-08 12:15
XXIV/237/2017
Uchwała Nr XXIV/237/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-05-18 16:17
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-08 12:13
XXIV/236/2017
Uchwała Nr XXIV/236/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie skargi Pana Józefa Chabierskiego na Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-05-18 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-08 12:11
XXIV/235/2017
Uchwała Nr XXIV/235/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-05-18 16:12
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-08 12:09
Wygenerowano: 19 listopada 2017r. 09:25:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.