bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 13 
XLVII/362/2022
Uchwała Nr XLVII/362/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 13:18
XLVII/361/2022
Uchwała Nr XLVII/361/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 13:01
XLVII/360/2022
Uchwała Nr XLVII/360/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 12:59
XLVII/359/2022
Uchwała Nr XLVII/359/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 12:57
XLVII/358/2022
Uchwała Nr XLVII/358/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:20
XLVII/357/2022
Uchwała Nr XLVII/357/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków” dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:13
XLVII/356/2022
Uchwała Nr XLVII/356/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:11
XLVII/355/2022
Uchwała Nr XLVII/355/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 63,80 m2, usytuowanego na działce nr 212/2 w m. Zborów, budynek nr 54, przeznaczonego na pawilon handlowy, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:09
XLVII/354/2022
Uchwała Nr XLVII/354/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 90,00 m2, usytuowanego na działce nr 13/6 w m. Kolonia Skarszewek, budynek nr 40A, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:07
XLVII/353/2022
Uchwała Nr XLVII/353/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu garażu, o powierzchni 20,52 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego (piwnicznego) o powierzchni 16,80 m2, usytuowanego na działce nr 179/2 w m.Skarszew, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:05
XLVII/352/2022
Uchwała Nr XLVII/352/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 41,00 m2, usytuowanego na działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, przeznaczonego na gabinet stomatologiczny, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:02
XLVII/351/2022
Uchwała Nr XLVII/351/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/282/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III " edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:00
XLVII/350/2022
Uchwała Nr XLVII/350/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:57
XLVII/349/2022
Uchwała Nr XLVII/349/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:55
XLVII/348/2022
Uchwała Nr XLVII/348/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Żelazków w roku szkolnym 2022/2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:51
XLVII/347/2022
Uchwała Nr XLVII/347/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania , nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:49
XLVII/346/2022
Uchwała Nr XLVII/346/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:47
XVII/345/2022
Uchwała Nr XLVII/345/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2023 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:44
XLVII/344/2022
Uchwała Nr XLVII/344/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Żelazków w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:42
XLVII/343/2022
Uchwała Nr XLVII/343/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie rozpatrzenia skargi
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:39
XLVI/342/2022
Uchwała Nr XLVI/342/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 listopada 2022r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-24 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-14 14:46
XLVI/341/2022
Uchwała Nr XLVI/341/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 listopada 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-24 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-14 14:44
XLV/340/2022
Uchwała Nr XLV/340/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:41
XLV/339/2022
Uchwała Nr XLV/339/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:39
XLV/338/2022
Uchwała Nr XLV/338/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:37
XLV/337/2022
Uchwała Nr XLV/337/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:35
XLV/336/2022
Uchwała Nr XLV/336/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie" oraz nadania mu statutu
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:33
XLV/335/2022
Uchwała Nr XLV/335/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzania „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków” dotyczącej działki 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:30
XLV/334/2022
Uchwała Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:29
XLV/333/2022
Uchwała Nr XLV/333/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:27
Wygenerowano: 09 lutego 2023r. 07:50:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.