bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XX/166/2020
Uchwała Nr XX/166/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 11:23
XX/165/2020
Uchwała Nr XX/165/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 11:20
XX/164/2020
Uchwała Nr XX/164/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Kokaninie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 11:16
XX/163/2020
Uchwała Nr XX/163/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 11:10
XX/162/2020
Uchwała Nr XX/162/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2020 roku
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 11:05
XX/161/2020
Uchwała Nr XX/161/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie regulaminu korzystania z Parku w Żelazkowie
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 11:01
XX160/2020
Uchwała Nr XX/160/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:56
Modyfikacja B. Kot - admin 2020-09-03 10:56
XX/159/2020
Uchwała Nr XX/159/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2020r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-07-24 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:49
XIX/158/2020
Uchwała Nr XIX/158/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:34
XIX/157/2020
Uchwała Nr XIX/157/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:29
XIX/156/2020
Uchwała Nr XIX/156/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:26
XIX/155/2020
Uchwała Nr XIX/155/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:22
XIX/154/2020
Uchwała Nr XIX/154/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Uchwała stwierdzająca nieważność - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 10:16
XIX/153/2020
Uchwała Nr XIX/153/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 09:58
XIX/152/2020
Uchwała Nr XIX/152/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-06-29 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 09:53
XVIII/151/2020
Uchwała Nr XVIII/151/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 09:02
XVIII/150/2020
Uchwała Nr XVIII/150/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-03 08:56
XVIII/149/2020
Uchwała Nr XVIII/149/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 252/1 i 252/9 oraz części działki nr 252/8 obręb Russów, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 14:05
XVIII/148/2020
Uchwała Nr XVIII/148/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie z przeznaczeniem na wykonanie Izby Pamięci
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:56
XVIII147/2020
Uchwała Nr XVIII/147/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:52
XVIII/146/2020
Uchwała Nr XVIII/146/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Województwu Wielkopolskiemu
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:45
XVIII/145/2020
Uchwała Nr XVIII/145/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:29
XVIII/144/2020
Uchwała Nr XVIII/144/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żelazków za rok 2019
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:23
XVIII/143/2020
Uchwała Nr XVIII/143/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 5a ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-05-29 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:18
XVII/142/2020
Uchwała Nr XVII/142/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 kwietnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury technicznej na drogach gminnych
 
Treść uchwały - otwórz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - przejdź
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-04-17 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 13:11
XVII/141/2020
Uchwała Nr XVII/141/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-04-17 15:55
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 12:55
XVII/140/2020
Uchwała Nr XVII/140/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-04-17 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 12:51
XVII/139/2020
Uchwała Nr XVII/139/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-04-17 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 12:47
XVII/138/2020
Uchwała Nr XVII/138/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-04-17 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 12:43
XVII/137/2020
Uchwała Nr XVII/137/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Kaliskim dotyczącego „Przebudowy dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Borków Nowy – Borków Stary - Tykadłów – Garzew – Goliszew” w ramach „ Programu - Fundusz Dróg Samorządowych ”
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2020-04-17 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-02 12:39
Wygenerowano: 23 października 2020r. 02:28:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.