bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XI/93/2019
Uchwała Nr XI/93/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:36
XI/92/2019
Uchwała Nr XI/92/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:34
XI/91/2019
Uchwała Nr XI/91/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:31
XI/90/2019
Uchwała Nr XI/90/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu, o powierzchni 40 m2, stanowiącego część działki nr 195/10 w m. Dębe, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:29
XI/89/2019
Uchwała Nr XI/89/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w dordze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 48,00 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego (piwnicznego ) o powierzchni 16,50 m2, usytuowanego na działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, przeznacznoego na punkt apteczny, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:27
X/88/2019
Uchwała Nr X/88/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:22
X/87/2019
Uchwała Nr X/87/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:15
X/86/2019
Uchwała Nr X/86/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XL/326/2002 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokanin
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:13
X/85/2019
Uchwała Nr X/85/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:11
X/84/2019
Uchwała Nr X/84/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu garażu, o powierzchni 20,52 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego (piwnicznego) o powierzchni 16,80 m2, usytuowanego na działce nr 179/2 w m. Skarszew, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:02
X/83/2019
Uchwała Nr X/83/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu położonego w budynku nr 16 w miejscowości Dębe, składającego się z jednego pomieszczenia, położonego na piętrze budynku o pow. użytkowej 26,00 m2, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 09:52
X/82/2019
Uchwała Nr X/82/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie utowrzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kokaninie i włączenia jej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kokaninie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 09:44
X/81/2019
Uchwała Nr X/81/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie przyjęcie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 09:41
X/80/2019
Uchwała Nr X/80/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie wyboru ławników
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 09:32
IX/79/2019
Uchwała Nr IX/79/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:40
IX/78/2019
Uchwała Nr IX/78/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie przystąpienia Gminy Żelazków do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:38
IX/77/2019
Uchwała Nr IX/77/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:35
IX/76/2019
Uchwała Nr IX/76/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:32
IX/75/2019
Uchwała Nr IX/75/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego na kadencję 2020 - 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:30
IX/74/2019
Uchwała Nr IX/74/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:26
IX/73/2019
Uchwała Nr IX/73/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:23
IX/72/2019
Uchwała Nr IX/72/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-08-21 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 13:19
VIII/71/2019
Uchwała Nr VIII/71/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:18
VIII/70/2019
Uchwała Nr VIII/70/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:16
VIII/69/2019
Uchwała Nr VIII/69/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 06:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:11
VIII/68/2019
Uchwała Nr VIII/68/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:09
VIII/67/2019
Uchwała Nr VIII/67/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:07
VIII/66/2019
Uchwała Nr VIII/66/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Zakup pulsacyjnej instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowościach Skarszew i Russów
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:48
VIII/65/2019
Uchwała Nr VIII/65/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:44
VIII/64/2019
Uchwała Nr VIII/64/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencje 2020 - 2023, nie spełniających wymagań formalnych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:37
Wygenerowano: 11 grudnia 2019r. 10:28:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.