bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 11 
XXXIV/325/2018
Uchwała Nr XXXIV/325/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 02 maja 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-05-02 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-07 10:26
XXXIV/324/2018
Uchwała Nr XXXIV/324/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 02 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-05-02 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-07 10:24
XXXIII/323/2018
Uchwała Nr XXXIII/323/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:40
XXXIII/322/2018
Uchwała Nr XXXIII/322/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:39
XXXIII/321/2018
Uchwała Nr XXXIII/321/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek w części dotyczącej Gminy Żelazków" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:48
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:37
XXXIII/320/2018
Uchwała Nr XXXIII/320/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:33
XXXIII/319/2018
Uchwała Nr XXXIII/319/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/298/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:32
XXXIII/318/2018
Uchwała Nr XXXIII/318/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXII/309/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:29
XXXIII//317/2018
Uchwała Nr XXXIII/317/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy położonego w budynku nr 3 w miejscowości Tykadłów, oznaczonego nr 2, stanowiącego własność Gminy Żelazków, zmienionej uchwałą Nr XXIX/277/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 listopada 2017r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:26
XXXIII/316/2018
Uchwała Nr XXXIII/316/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 2, zmienionej uchwałą Nr XXV/245/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 2017r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:22
XXXIII/315/2018
Uchwała Nr XXXIII/315/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/229/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 3, zmienionej uchwałą Nr XXV/246/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 2017r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:17
XXXII/314/2018
Uchwała Nr XXXII/314/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-02-07 16:16
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 12:10
XXXII/313/2018
Uchwała Nr XXXII/313/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie sprzeciwu wobec działań podjętych przez Prezydenta Miasta Kalisza

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 16:13
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 12:07
XXXII/312/2018
Uchwała Nr XXXII/312/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/302/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelazków dotyczących włączenia do terytorium Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz oraz Uchwały Nr XXXI/303/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Żelazków oraz przeprowadzeniu konsultacji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 12:04
XXXII/311/2018
Uchwała Nr XXXII/311/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 16:04
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:58
XXXII/310/2018
Uchwała Nr XXXII/310/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żelazków ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 16:01
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:56
XXXII/309/2018
Uchwała Nr XXXII/309/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 11:58
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:53
XXXII/308/2018
Uchwała Nr XXXII/308/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:49
XXXII/307/2018
Uchwała Nr XXXII/307/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2018 roku

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-07 11:51
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:45
XXXI/306/2018
Uchwała Nr XXXI/306/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 14:05
XXXI/305/2018
Uchwała Nr XXXI/305/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 14:02
XXXI/304/2018
Uchwała Nr XXXI/304/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/293/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:43
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 14:00
XXXI/303/2018
Uchwała Nr XXXI/303/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Żelazków oraz przeprowadzeniu konsultacji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 13:03
XXXI/302/2018
Uchwała Nr XXXI/302/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelazków dotyczących włączenia do terytorium Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 13:01
XXXI/301/2018
Uchwała Nr XXXI/301/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:58
XXXI/300/2018
Uchwała Nr XXXI/300/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie skargi Pani Żanety Maca na opieszałość i nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:55
XXXI/299/2018
Uchwała Nr XXXI/299/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:51
XXXI/298/2018
Uchwała Nr XXXI/298/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:49
XXXI/297/2018
Uchwała Nr XXXI/297/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:47
XXXI/296/2018
Uchwała Nr XXXI/296/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkolu i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:45
Wygenerowano: 21 sierpnia 2018r. 01:51:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.