bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 11 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 26 stycznia 2023 r. decyzji znak: IWŚ.6220.16.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działkach nr 143 i 144 obręb Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-26
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:34
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 25 m3/h w miejscowości Russów, gm. Żelazków”, zlokalizowanego na działce ewid. nr 253 obręb Russów

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-01-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-23 13:31
POSTANOWIENIE
 
po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 grudnia 2022 r., znak: IWŚ.6220.15.3.2022 postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich o zdolności poboru wody na poziomie Qhmax = 25 m3/h na działce nr ewid. 253 obręb Russów, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-20 11:44
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 18 stycznia 2023 r. decyzji znak: IWŚ.6220.12.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 25,0 m3/h oraz nawadnianie upraw o pow. powyżej 5,0 ha”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Florentyna, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 84/1, nawadnianie upraw na działkach o nr ew. 83, 84/1 i 84/3 obręb 0006 Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-19 09:02
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

 
o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 18 stycznia 2023 r. decyzji znak: IWŚ.6220.14.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 18,0 m3/h”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Kolonia Kokanin, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 1/4 obręb 0013 Kolonia Kokanin

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-19 08:59
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 24,0 m3/h”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Borków Nowy, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 14/1 obręb 0002 Borków Nowy

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-01-10
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-10 08:20
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.11.2022 r., znak: IWŚ.6220.13.3.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych w ilości Qhmax= 24 m3/h na działce nr ewid. 14/1 obręb Borków Nowy gmina Żelazków a także na prowadzeniu nawodnień rolniczych na działkach nr ewid.: 7, 14/1, 14/2, 14/4 i 15/1 obręb Borków Nowy gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-09 15:30
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 222/2 i 380 w miejscowości Skarszew gmina Żelazków”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-01-09
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-09 15:27
POSTANOWIENIE
 
w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Żelazków z 26 października 2022 r., znak: IWŚ.6220.11.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,
 
że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 222/2 i 380 w miejscowości Skarszew gmina Żelazków” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-01-05
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-09 09:06
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 5 stycznia 2023 r. decyzji znak: IWŚ.6220.10.6.2022 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.10.6.2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-01-05
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-05 14:00
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działkach nr 143 i 144 obręb Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-01-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-04 09:00
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z droga wewnętrzną na działkach nr 143 i 144 obręb Kolonia Skarszeweki wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-30 13:21
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 30 grudnia 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.9.7.2022 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.9.7.2021 z dnia 30.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-30 11:47
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 14 grudnia 2022 r., znak: IWŚ.6220.16.2.2022 postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 143 i 144 obręb 18 Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-30 11:38
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działkach nr 143 i 144, obręb Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-12-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-28 14:53
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 21 grudnia 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.3.23.2021 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-12-21
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-27 09:13
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 25 m3/h”, zlokalizowanego na działce ewid. nr 253 obręb Russów, na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-12-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-27 09:06
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 18,0 m3/h”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Kolonia Kokanin, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 1/4 obręb 0013 Kolonia Kokanin

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-19
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-27 09:02
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 25,0 m3/h oraz nawadnianie upraw o pow. powyżej 5,0 ha”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Florentyna, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 84/1, nawadnianie upraw na działkach o nr ew. 83, 84/1 i 84/3 obręb 0006 Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-19
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-27 08:58
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2022 r., znak: IWŚ.6220.12.3.2022 postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 25 m3/h na dz. nr ew. 84/1 obręb Florentyna, gmina Żelazków oraz nawadnianiu upraw o powierzchni do 11,0401 ha na dz. nr ew. 83, 84/1 i 84/3 obręb Florentyna, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-14
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-27 08:54
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2022 r., znak: IWŚ.6220.14.3.2022 postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 18 m3/h na dz. nr ew. 1/4 obręb Kolonia Kokanin, gmina Żelazków oraz nawadnianiu upraw polowych o powierzchni do 9,4482 ha na dz. nr ew. 1/4, 2/3, 9 obręb Kolonia Kokanin, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-27 08:37
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 17 listopada 2022 r. (data wpływu: 09.12.2022 r.), Inwestora – Państwa Haliny i Jacka Szalskich oraz Pana Dominika Rogowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działkach nr 143 i 144 obręb Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków.

Treść zawiadomienia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-14
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-14 10:12
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków

zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 16 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym pismem
z dnia 08.12.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 25 m3/h w miejscowości Russów, gm. Żelazków”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-09 15:30
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości 18 m3/h”, zlokalizowanego na działce ewid. nr 1/4 obręb 0013 Kolonia Kokanin i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-09 12:37
O P I N I A

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu


nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości 25 m3/h oraz nawadnianie upraw o pow. powyżej 5,0 ha”, zlokalizowanego na działkach ewid. 83, 84/1, 84/3 obręb 006 Florentyna i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-09 12:29
O P I N I A

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości 24 m3/h”, zlokalizowanego na działce ewid. nr 14/1 obręb 0002 Borków Nowy i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-09 12:26
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.10.6.2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-08 13:34
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.9.7.2021 z dnia 30.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia- otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 15:23
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 2.11.2022 r., znak: IWŚ.6220.10.3.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych w ilości Qhmax = 20 m3/h na działce nr ewid. 103/4 obręb Florentyna gmina Żelazków, na potrzeby nawadniania upraw w tunelach, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Żelazków z 7.12.2021 r., znak: IWŚ.6220.10.6.2021, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 09:11
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.10.2022 r., znak: IWŚ.6220.9.4.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 15 m3/h na działce nr ewid. 103/5 obręb Florentyna gmina Żelazków, na potrzeby nawadniania upraw w tunelach, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Żelazków z 30.11.2020 r., znak: IWŚ.6220.9.7.2021, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-06 11:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 27 stycznia 2023r. 22:19:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.