bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE
 
zawiadamiam że została wydana decyzja Nr SKO 4213/76/18 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 04 kwietnia 2018r. uchylająca decyzję ne GP.6733.cp.16.2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV" na działkach nr 77/1, 81, 82/1, 42, 25/2 w miejscowości Borków Stary obręb geodezyjny Borków Stary

Treść obwieszczenia  - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2018-04-10
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-10 14:01
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
zawiadamiam o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7440.2.2017 z dnia 17 stycznia 2018r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-01 12:45
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2018-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-31 09:24
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1, obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-13 08:55
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-13 08:50
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 294/1, 294/2 oraz części działek 297/17, 297/30, 298 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-04
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-04 10:51
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o przystąpieniu do sporządzenia: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków" dotyczącej działki nr 3/3, obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-05 09:20
OBWIESZCZENIE
 
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Kokanin Kolonia

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 15:04
OBWIESZCZENIE
 
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Russów

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 15:01
OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 14:59
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków teren działek nr 159/2, 159/6, 159/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-23 10:24
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków w części obejmującej teren działek nr 159/2, 159/6, 159/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-23 10:20
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-05-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-07 14:34
OBWIESZCZENIE

o postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomoścu oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-04-05
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-11 13:30
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2016-09-23
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-27 11:51
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

w sprawie Uchwały Nr XVII/152/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 159/2, 159/6, 160/8, 160/5 oraz części działek nr 160/9, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-19
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-22 12:26
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości oraz szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2016-07-29
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-04 09:11
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego


zawiadamiam,
że w dniu 21 czerwca 2016r. została wydana decyzja Nr 402.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w m. Złotniki Małe, na działce nr 103/3 i 103/4 (obręb Złotniki Małe) gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-06-21
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-27 14:54
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego


zawiadamiam,
że w dniu 21 czerwca 2016r. została wydana decyzja Nr 401.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w m. Złotniki Małe, na działce nr 103/3 (obręb Złotniki Małe) gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-06-21
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-27 14:52
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości oraz szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2016-06-06
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-14 11:45
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2016r. została wydana decyzja nr 349.2016, udzielająca pozwolenia na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia (w ramach modernizacji linii energetycznej średniego napięcia relacji Opatówek - Lisków odgałęzienie za odłącznikiem nr 112)

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-06-06
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-08 11:20
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN-15kV relacji Opatówek - Lisków, odgałęzienie za odlącznikiem nr 112 kierunek Nakwasin i budowę linii kablowej SN-15kV

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-05-10
Publikujący B. Kot - admin 2016-05-13 08:33
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publivznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031)

zawiadamiam,

że dnia 14.04.2016r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.2.2016.4) uchylająca w całości decyzję Starosty Kaliskiego Nr 01.2015 z dnia 23.11.2015r. (znak AB.6740.43.2.20185) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z włączeniem w istniejący układ dróg publicznych na terenie położonym w m. Wojciechówka i Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków, i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2016-04-15
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-19 14:10
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23),
 
zawiadamiam
 
że w dniu 07 marca 2016r. wydana została decyzja nr 115.2016 udzielająca pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działce nr 32/26 (obręb Wojciechówka) w m. Wojciechówka gm. Żelazków.

Treść ogłoszenia - otwórz
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-03-29
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-29 10:37
Ogłoszenie
Wójta Gminy Żelazków

o przystapieniu do sporządzenia zmiany Uchwały nr XXXIV/251/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków" w części dotyczącej działek nr 159/2,159/6,160/8,160/5 oraz części działek nr 160/9, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków


Treść ogłoszenia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2016-03-18
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-18 09:35
Ogłoszenie
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 159/2,159/6,160/8,160/5 oraz części działek nr 160/9,165/2 obreb kokanin, gmina Żelazków

 
Treść ogłoszenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2016-03-18
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-18 09:26
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Kaliskiego Nr 01.2015 z dnia 23.11.2015r. (znak AB.6740.43.2.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z włączeniem w istniejący układ dróg publicznych na terenie położonym w m. Wojciechówka i Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2016-03-01
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-04 12:55
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego


zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2015r. zostało wydane postanowienie Starosty Kaliskiego o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Kaliskiego nr 01.2015 z dnia 23 listopada 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej wraz z włączeniem w istniejący układ dróg publicznych na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr: 7/55 (Wojciechówka), 29 (Wojciechówka), 95/2 (Kolonia Skarszewek)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2015-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-30 10:17

OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego


 
zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2015r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej wraz z włączeniem w istniejący układ dróg publicznych na nieruchomości, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 7/55 (obręb 0021 Wojciechówka), 29 (obręb 0021 Wojciechówka), 95/2 (obręb 0018 Kolonia Skarszewek)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2015-11-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-27 13:34
OGŁOSZENIE

 
w sprawie przystąpienia do sprządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m. Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. Nr 31/6


Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2015-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-10 15:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 24 maja 2018r. 21:47:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.