bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - oświetlenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - oświetlenie

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 162451-2010 z dnia 2010-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszew. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składa się : opis techniczny,...
Termin składania ofert: 2010-07-06

Żelazków: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszew.
Numer ogłoszenia: 193339 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162451 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszew..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszew. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składa się : opis techniczny, część graficzna, kosztorys nakładczy i specyfikacja techniczna. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie : 1. linii napowietrznej, 2. montaż opraw oświetleniowych, 3. Ustawienie słupów z oprawami oświetlenia ulicznego, 4. Montaż szafki sterującej oświetleniem, 4. Prace towarzyszące..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe ELprojekt Sp. z o.o., ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45320,70 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
  • Cena wybranej oferty: 45320,70
  • Oferta z najniższą ceną: 45320,70 / Oferta z najwyższą ceną: 45320,70
  • Waluta: PLN.
 
 Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2010-07-20 13:24:46

Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 14:22:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.