bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77359-2010 z dnia 2010-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część...
Termin składania ofert: 2010-04-22
 


Żelazków: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków.
Numer ogłoszenia: 109481 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77359 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków wg posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część specyfikacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ALFA,, Maria Dejneka, ul. Legionów 27, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65540,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 65540,64
  • Oferta z najniższą ceną: 65540,64 / Oferta z najwyższą ceną: 65540,64
  • Waluta: PLN.
 
 
 z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr inż. Paweł Sobczak

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2010-05-06 08:34:18

Wygenerowano: 21 września 2020r. 17:41:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.