bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Odpowiedzi na pytania-budowa boiska

Odpowiedzi na pytania-budowa boiska

                                                                                                                            Żelazków dn. 04.09.2008r. 


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Żelazków w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z2007r Nr 238, poz 1655) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 8, pkt. 1 ust „a” i nadanie mu brzmienia:

„ za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust.2 niniejszej umowy )”
Odpowiedz:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu 8, pkt. 1, ust „a”umowy i nadaje mu brzmienie jak wyżej.

 

Pytanie 2:
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział II, pkt. 2.1. oraz w Przedmiarze Robót w poz. 34. widnieje zapis: „- nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej o gr. 50 mm wraz z wklejeniem linii boisk i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM”
a) czy przez stwierdzenie „ … o gr. 50 mm” należy rozumieć minimalną wymaganą wysokość włókna
oferowanej trawy syntetycznej
b) czy Zamawiający dopuści powszechnie stosowany na świecie, charakteryzujący się takimi samymi
właściwościami użytkowymi a wielokrotnie tańszy granulat SBR ?

Odpowiedz pkt. 2a.
Tak - należy rozumieć minimalną wymaganą wysokość włókna oferowanej trawy syntetycznej

Odpowiedz pkt. 2b
Tak - Zamawiający dopuszcza powszechnie stosowany na świecie, charakteryzujący się takimi samymi właściwościami użytkowymi granulat SBR pod warunkiem przedłożenia wymaganych badań
i certyfikatów.                                                                                                                             Z poważaniem 
                                                                                                                            z up. Wójta 
                                                                                                                            SEKRETARZ GMINY 
                                                                                                                            mgr inż. Paweł Sobczak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2008-09-05 12:22:16

Wygenerowano: 21 lutego 2020r. 06:22:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.