bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Odpowiedzi na pytania - przebudowa drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590 P w miejscowości Tykadłów w zakresie chodnika

Odpowiedzi na pytania - przebudowa drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590 P w miejscowości Tykadłów w zakresie chodnika

Żelazków 21.10.2014r.

ZP271.16-12.2014

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590 P w miejscowości Tykadłów w zakresie chodnika

 

Odpowiedzi na pytania

 

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1 :

W punkcie VI SIWZ jako jeden z załączników został wymieniony zaparafowany i podpisany projekt umowy zał. nr 8. Jest to działanie niezgodne z prawem ponieważ podpisanie umowy może nastąpić jedynie na drodze dobrowolnego oświadczenia woli i powinno mieć miejsce jedynie z jednym, wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą .
Dodatkowo umowy w żadnej postaci nie ma na liście dokumentów w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 87 poz. 605 z późn. zm.)
Ponad to w formularzu ofertowym , w pkt. 8 znajduje się oświadczenie o następującej treści:
Zapoznaliśmy się z zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wzorem umowy (projektem), akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Treść tego oświadczenia całkowicie zabezpiecza interes zamawiającego i nie jest konieczne załączenie do oferty umowy w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym proszę o usunięcie projektu umowy z listy załączników do oferty.

 

Ad. 1

 

W  ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013r. poz. 231) mowa jest o rodzajach jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  Załączony do SIWZ projekt umowy  nie służy ocenie spełniania  przez wykonawcę  warunków  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Jest to indywidualne zamówienie, które ma spełniać wymagania zamawiającego i muszą być  one zaspokojone w wyniku tego postępowania  poprzez zawarcie i wykonanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym  projekt umowy nie zostanie usunięty z listy załączników .

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2014-10-21 13:47:59

Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 13:05:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.