XML
Wzory dokumentów dot. realizacji zadania publicznego

 

Wzory dokumentów dot. realizacji zadania publicznego

 

Oferta organizacji pozarządowej / podmiotu / jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego - otwórz wzór

Umowa pomiędzy Gminą Żelazków a organizacją pozarządową / podmiotem / jednostką organizacyjną - otwórz wzór

Sprawozdanie (częściowe / końcowe) z wykonania zadania publicznego - otwórz wzór

Oświadczenie dot. minimum kosztów własnych przy realizacji zadania - otwórz wzór

Oświadczenie dot. braku zobowiązań wobecbudżetu państwa - otwórz wzór

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaweł Sobczak2011-01-03
Publikujący -