Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 rok.

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKatarzyna Pelc2024-02-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-26 13:02

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 rok.


Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKatarzyna Pelc2023-02-27
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-27 13:09

Fundusz sołecki działa w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 301 ze zm.) o funduszu sołeckim.

Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy. Muszą być też zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do wójta. Fundusz sołecki można też wykorzystać na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

 

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie, w jaki sposób realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.

 

Aby osiągnąć jak najwięcej korzyści z funduszu sołeckiego zarówno tych materialnych jak i niematerialnych zachęcamy, aby część prac porządkowych takich jak drobne naprawy, koszenie trawy, utrzymanie porządku wokół świetlic wiejskich wykonywać w czynie społecznym.

 

Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego.

 

wniosek z zebrania - otwórz
wzór listy obecności - otwórz
wzór protokołu z zebrania - otwórz
wzór uchwały z zebrania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKatarzyna Pelc2017-08-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-31 13:42
Modyfikacja B. Kot - admin 2024-02-14 14:21

Zarządzenie Nr 115/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 lipca 2015 roku

 

w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 10:11