XML
LII/281/14

UCHWAŁA NR LII/281/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:10