XML
88/2012

Zarządzenie Nr 88/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:28