XML
63/2011

Zarządzenie Nr 63/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.), oraz $ 2 Uchwały Nr LI/246/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Żelazków na lata 2009 - 2011 oraz w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:20