XML
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

Podstawa prawna:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.638) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać:
 

1. Dane psa:

  1. rasa

  2. wiek psa

  3. płeć

  4. sposób oznakowania (np. tatuaż, czip) - pochodzenie psa (numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym - metryka, rodowód, lub nazwisko i adres poprzedniego właściciela)

  5.  adres miejsca przebywania psa - krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psa (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia)

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.Kopię rodowodu psa lub kopię metryki psa (oryginał do wglądu).

2.Kopię aktualnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (oryginał do wglądu).

3.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

Opłata – 82 zł

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc (w przypadku spraw skomplikowanych - 2 miesiące).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Żelazków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Uwagi:

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce utrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli.

Lista psów należących do ras uznawanych za agresywne:

- amerykański pit bull terrier,

- pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

- buldog amerykański,

- dog argentyński,

- pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

- tosa inu,

- rottweiler,

- akbash dog,

- anatolian karabash,

- moskiewski stróżujący,

- owczarek kaukaski.


Wniosek o wydanie zezwolenia - pobierz
Klauzula - pobierz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-03-01
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-01 11:16