XML
Odbiór bioodpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż dopuszcza się odbiór bioodpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości - wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych.
 
Bioodpady odbierane od Państwa transportowane są bezpośrednio do ZUOK Orli Staw, gdzie z uwagi na zakończenie realizacji przedsięwzięcia jakim była budowa instalacji fermentacji, służą jako jej wsad. Aby uzyskać najlepszy jakościowo produkt końcowy – biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, należy zredukować zawartość plastiku w masie dostarczanych bioodpadów.
 
Z uwagi na powyższe nie ma możliwości odbierania bioodpadów z worków. Istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego pojemnika (na koszt właściciela nieruchomości) przeznaczonego do gromadzenia bioodpadów.
 
Nadwyżkę odpadów ulegających biodegradacji można także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynnego w każdą sobotę w godz. 8.00 - 13.00, zlokalizowanego na bazie POM EKO Sp. z o.o. w miejscowości Niedźwiady 38.
 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
 
W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady, iż właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z powyższego obowiązku – fakt ten zostaje zgłoszony do UG Żelazków (wraz z dokumentacją fotograficzną) i ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2023-04-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-04-24 12:54