XML
Informacja - PSZOK

Dla mieszkańców Gminy Żelazków został uruchomiony

na terenie bazy Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o., w miejscowości Niedźwiady 38

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

czynny 1 raz w tygodniu (sobota) w godzinach 8.00-13.00

 

tel. 62 760 29 03

tel. 62 760 39 01

 

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK mieszkańcy Gminy Żelazków mogą dostarczać:

 

1. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, przenośne baterie akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, itp...) do 5 szt. jednorazowo – 2 razy w roku,

3. odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg - objętościowo max. do 480 l) – 2 razy w roku,

4. zużyte opony (z samochodów osobowych) do 4 szt. - 2 razy w roku.

 

Wyżej wymienione odpady odbierane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby na terenie Gminy Żelazków.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarlena Wawrzyniak2015-07-01
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-01 12:50