XML
Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żelazków z siedzibą: Żelazków 138, 62-817 Żelazków reprezentowana przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail ug@zelazkow.pl, telefonicznie pod numerem 62 769 10 08 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail obronacywilna@zelazkow.pl

  3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:


    Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Krupiński2022-02-14
Publikujący B. Kot - admin 2022-02-14 14:59