XML
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w miejscowości Biernatki.

               Postępowanie o zamówienie nr ZP 271.12.2015

W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, informuję, że kolejną najkorzystniejszą ofertą wybraną w postępowaniu jest oferta nr 4 złożona przez ,,ROL - DRÓG,, Zakład Usługowo- Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek Rajsko 2 , 62-860 Opatówek.

 

Dziękując za złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu, zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 Z poważaniem:
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-08 14:22