XML
Informacja - nowy wniosek CEIDG
INFORMACJA

Nowe formularze: wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączników dotyczących zarządców sukcesyjnych oraz pełnomocników – obowiązujące od 13.01.2024.

Wniosek CEIDG-1 wersja 3.0 – pobierz
Zarządca sukcesyjny zał. CEIDG-ZS wersja 3.0 – pobierz
Pełnomocnictwa zał. CEIDG-PN wersja 3.0 - pobierz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Pawlak2024-01-13
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-16 13:33