XML
Nowy formularz wniosku o wpis do CEIDG
  I N F O R M A C J A

 

Nowy formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

Wniosek wersja 2.1.1 - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMonika Cymer-Sałata2022-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-16 14:52