XML
Alkohol 2014- informacja dla przedsiębiorców

 

Informacja

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2014r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2013 /wartość sprzedaży należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu/.

OPŁATY

1) 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 37.500 zł. opłata wynosi 1,4% ogólnej kwoty wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

2) 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 37.500 zł opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3) 2.100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 77.000 zł opłata wynosi 2,7% ogólnej kwoty wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku
na rachunek Urzędu Gminy Żelazków,
BS Ziemi Kaliskiej O/Żelazków
Nr 83 8404 0006 2003 0016 2069 0004


Nie złożenie oświadczenia w terminie do 31 stycznia lub nie dokonanie opłaty w wymaganej wysokości w ustawowym terminie, spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 

 

Formularz oświadczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwa Jurczyńska2014-01-09
Publikujący -