Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
Kompetencje Rady określają ustawy oraz Statut Gminy Żelazków. Aktualnie Rada Gminy składa się z 15 radnych. Jej kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2007-02-03
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-06 09:42