Uchwała Nr SO-4/0951/751/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Żelazków przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2022-12-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-28 11:58
Uchwała Nr SO- 4/0952/261/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2023 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2022-12-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-28 11:55
Uchwała Nr SO- 4/0957/261/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2022-12-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-15 13:49
Uchwała Nr SO-4/0953/103/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2022 roku

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2022-09-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-16 14:16
Uchwała Nr SO – 4/0954/206/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2022-05-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-04 14:52
Uchwała Nr SO – 4/0951/272/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Żelazków deficytu budżetu roku 2022

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2022-01-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-31 14:04