Uchwała Nr SO-0952/17/4/Ka/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2017-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-06 09:06

Uchwała Nr SO-0951/67//D/4/Ka/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Żelazków przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2017-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-06 09:10

Uchwała Nr SO-0957/17/4/Ka/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2017-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-06 09:13

Uchwała Nr SO-0953/33/4/Ka/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 września 2017r.


wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2017r.
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2017-09-19
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-27 10:37

Uchwała Nr SO-0954/51/4/Ka/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2017r.


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żelazków sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2017-04-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-05-10 10:43

Uchwała Nr SO-0951/27/D/4/Ka/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 stycznia 2017r.


w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminą Żelazków w 2017 roku
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2017-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-24 11:37