Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Żelazków na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy


Wykaz podmiotów - otwórz