OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2022 r. na skutek odwołania P.S. od decyzji Wójta Gminy Żelazków z dnia 06.04.2022r. znak IWŚ.6220.7.12.2021 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe gmina Żelazków" planowanego na działce nr 3/3 obręb Dębe wydane zostało postanowienie znak SKO - 4220A/23/22 o treści stwierdzić niedopuszczalność odwołania P.S. z dnia 26.04.2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz