POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawia sprostować omyłkę pisarską w charakterystyce całego przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji znak: IWŚ.6220.6.5.2016 z dnia 26.09.2016

Treść postanowienia - otwórz